Uniformen verboden tijdens carnaval Halle

De politie van Halle stelt een specifieke politieverordening op voor carnaval Halle. Dit om alles vlot en veilig te laten verlopen en om de openbare orde tijdens carnaval te handhaven.

Het ontwerp is gebaseerd op de vorige versie van de verordening en bevat slechts enkele nieuwigheden. De verordening kwam er na overleg tussen de politie, de bevoegde stadsdiensten, externe partners en carnavalsorganisator Halattraction. De verordening is geldig van 2019 tot en met het jaar 2025. Een overzicht van de nieuwigheden in de nieuwe verordening vind je hieronder.

Confetti

In de vorige editie van de verordening werd niets opgenomen rond het gebruik van confetti. Ondanks dat werd aan de scholen wel een verbod opgelegd om confetti te strooien tijdens de scholenstoeten.

Het voorstel van de stadsdiensten was om confetti in zijn geheel te verbieden tijdens carnaval. Dit om afval en hinder te beperken. Confetti blijft namelijk lang liggen en krijg je moeilijk weg. Het toelaten van het gooien met confetti staat in schril contrast met de vele zwerfvuilacties en de acties tegen sluikstorten. Ook vinden de stadsdiensten dat confetti niet enkel verboden mag zijn voor kinderen tijdens scholenstoeten, maar dat het dan ook voor iedereen verboden moet worden. Carnavalsorganisator Halattraction daarentegen vroeg om enkel afbreekbare vormen van confetti toe te staan.

Het bestuur kon zich niet vinden in een totaal verbod op confetti. Daarom werd beslist om wel een verbod op spuitbussen, spuitsubstanties en aanverwanten op te nemen. Afbreekbare vormen van confetti worden toegelaten. Voor de scholenstoeten werd een volledig confettiverbod opgenomen.

Dragen uniform

Het dragen van waarheidsgetrouwe uniformen van hulpdiensten wordt niet meer toegelaten om misbruik te voorkomen. Deze regel wordt ingevoerd nadat er misbruik werd gemaakt van waarheidsgetrouwe uniformen. Tijdens een vorige editie van carnaval Halle deden feestvierders in pakken van het Rode Kruis zich namelijk voor als echte hulpverleners.

Sterke dranken

De artikels over sterke drank op het openbaar domein en in nachtwinkels worden duidelijker omschreven. Zo mag er in de verkoopruimte van de nachtwinkels geen sterke drank aanwezig tijdens carnaval.

Mini-praalwagens

Ook het gebruik van mini-praalwagentjes en aanverwanten wordt verboden.

Sanitair

Met het oog op de openbare hygiëne wordt ook het voorzien van sanitair verplicht aan de horeca-uitbaters in de feestzone. Het is niet de bedoeling dat her en der toiletten worden geplaatst, maar wel op doordachte locaties en enkel met toelating. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de horeca-uitbaters te laten aansluiten bij de leverancier van de stad.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?