Uniforme restafvalzakken voor hele werkingsgebied Intradura

Halle gaat ermee akkoord om voor het volledige werkingsgebied van Intradura één uniforme vuilniszak te gebruiken voor het restafval en één en dezelfde GFT-zak. Voor beide zakken zullen in het ganse gebied dezelfde prijs moeten betaald worden. Dit moet een einde maken aan het huisvuiltoerisme in de regio. Door deze maatregel kunnen Hallenaren hun afvalzakken ook aankopen in één van de andere aangesloten gemeenten.

Intradura verzorgt het afvalbeheer in Halle en 18 andere gemeenten in de westrand van Vlaams-Brabant. Vandaag voert elke gemeente een eigen afvalbeleid. Elke gemeente gebruikt daarbij zijn eigen vuilniszakken en hanteert een eigen prijsbeleid. Het spreekt voor zich dat, indien al deze gemeenten kiezen voor één uniforme aanpak, dit de werking van Intradura ten goede zal komen. Ook het verdelen van de zakken bij de winkeliers en grootwarenhuizen, wordt hierdoor een stuk eenvoudiger.

“Maar ook onze inwoners worden er beter van. Door te werken met één en dezelfde restafval- en GFT-zak, zal een Hallenaar deze ook in Gooik, Opwijk, Beersel of in één van de andere gemeenten waar Intradura actief is, kunnen aankopen”, zegt schepen Johan Servé (afvalbeleid).

De zakken gaan in alle gemeenten een even grote inhoud hebben. Zo zal je de keuze hebben tussen zakken van 60 en 30 liter. Bij de start zal er ook een nieuwe restafvalzak gelanceerd worden van 15 liter omdat we rekening houden met de sterke groei van alleenstaande en tweepersoonsgezinnen.

“Deze uniforme aanpak moet een einde maken aan het afvaltoerisme. Het heeft immers geen zin meer om het afval aan te bieden in een naburige ‘goedkopere’ gemeente, de prijs voor een restafval- of GFT-zak zal in alle gemeenten even duur zijn. Dat is nu ook al het geval voor de PMD-zak”, zegt de schepen.

“Hoeveel deze nieuwe restafval- en GFT-zak zal kosten, is nog niet beslist. Maar de gemeenteraad van Halle heeft alvast groen licht gegeven voor een uniforme aanpak in alle aangesloten gemeenten van Intradura. Wellicht wordt deze vanaf 2021 van kracht”, aldus schepen Johan Servé.

Op dat ogenblik zal ook de P+MD zak gelanceerd worden. In de PMD-zak mogen voorlopig enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Daar komen nu alle andere plastic verpakkingen bij zoals potjes, schaaltjes, bakjes, folies en zakken.

Uniforme afvalzak resulteert in drie keer zo dure GFT-zak

“De stad en Intradura gaan voor een uniforme restafval- en GFT-zak. De prijs van de restafvalzakken zal lichtjes dalen met ongeveer 0,20 euro. De prijs van GFT-zakken daarentegen gaat maal drie. Een GFT-zak kost voortaan 1,20 euro in plaats van 0,40 euro. “Dit gaat mensen tegenhouden hun afval te sorteren,” zegt N-VA-raadslid Eva Demesmaeker.

“N-VA vindt het positief dat alle inwoners uit de buurt een uniforme zak zullen hebben. Dit vergemakkelijkt de aankoop over de gemeentegrenzen heen. Ook de lichte prijsdaling van restafvalzakken en een groter aanbod naar volume toe zijn positief”, zegt raadslid Eva Demesmaeker.

De N-VA heeft wel een probleem met de enorme prijsstijging van GFT-zakken. “Doordat een GFT-zak in de toekomst bijna dezelfde prijs zal hebben als een restafvalzak zullen mensen minder geneigd zijn hun afval te scheiden,” weet Eva Demesmaeker.

 Inwoners kunnen al enige tijd aan verminderd tarief een compostvat of –bak via de stad aanschaffen. “Maar dit is niet voor iedereen weggelegd. Het is niet eenvoudig en dus zal men terug opleiding moeten aanbieden. Voor mensen op een appartement is composteren onmogelijk”, besluit Eva Demesmaeker.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?