Unieke archeologische vondsten tentoongesteld in Pauluskapel

Het heeft 15 jaar geduurd, maar eindelijk kan een deel van de archeologische vondsten, die er tijdens de restauratie van 2001 zijn opgegraven, te zien in de Pauluskapel.

Tijdens de 635e Paulusviering zal niet alleen Prins Laurent en dochtertje Prinses Louise en Urbanus opvallen. In de Pauluskapel zal voor het eerst een kleine tentoonstelling van huisraad van uit het Neolithicum (11.000 voor Chr) tot de middeleeuwen te zien zijn.

Dat is een klein deel van de vondsten tijdens de restauratie van de kapel. Toen de vloer werd opengebroken om er vloerverwarming te plaatsen stootten de werklieden op 6 stoffelijke overschotten. Maar er werden ook allerlei stukken van gebruiksvoorwerpen aangetroffen. De helling onder de kapel was blijkbaar opgehoogd met allerlei puin. Het oudste is een stuk silex uit de nieuwe steentijd.

Er lagen ook allerlei potten uit de Romeinse periode tot de 16e tot 17e eeuw. Binnen de beschermde site van de kapel zouden ook de grondvesten van een Romeinse villa in de grond zitten. Romeinse dakpannen en potscherven getuigen daar van. In de kijkkast ligt er ook een haarspeld uit de Romeinse periode.

Binnen de muren van de kapel werden ook paalkuilen gevonden van een nederzetting uit de vroege middeleeuwen. Er lagen ook vele potscherven uit de 8e tot de 12e eeuw. In de kijkkast ligt er ook een stuk van een munt van Filips De Schone, geslagen in het jaar 1500 in Namen. Omdat die munt onder de kapel zat wordt aangenomen dat het gebouw er in de 16e eeuw is opgericht.

In de kapel is er ook een, houten kist gezet met één van de skeletten die onder de vloer werd aangetroffen. Bij de restauratie werden er 6 graven aangetroffen waarvan de hoofden allen naar het Westen gericht waren. Het gaat om een vrouw, 4 mannen en een tiener. Het gaat wellicht om arme mensen die sporen van ondervoeding vertoonden. Ze hadden allen rugproblemen wat op zware arbeid wijst. De lichamen werden er rond de 16e en 17e eeuw begraven. De vindplaatsen staan mooi op een plannetje aangeduid.

“De archeologische vondsten zijn eerder uitzonderlijk”, zegt Stephan Van Bellingen, die in opdracht van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed, de opgravingen begeleidde. “Vondsten van Karolingische nederzettingen zijn zelfs eerder zeldzaam.”

De kapel en een zone van 500 meter er rond zijn beschermd. Aan de andere kant van de weg zit er hoogstwaarschijnlijk een Romeinse villa in de bodem. De vele Romeinse gebruiksvoorwerpen en dakpannen wijzen daar op. Schepen Armand Van Biezen zag van uit een kleine venster in de toren van de kapel dat de landbouwgewassen op die plaats minder goed groeien.

De rest van de vondsten liggen in de kelder van het gemeentehuis in een geklimatiseerde ruimte.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?