Uitstel Ninoofsesteenweg kost bewoners duurdere rioolaansluiting

PEPINGEN – De meerderheid van Lvb-N-VA is niet ingegaan op het voorstel van de fractie CD&V-S-PA om de signalisatievergunning voor de herinrichtingswerken van de doortocht van de Ninoofsesteenweg opnieuw goed te keuren. Uit een vraag uit het publiek op de jongste gemeenteraad blijkt dat de rioolaansluiting meer gaat kosten aan de aangelanden.

CD&V-SPA plaatste de signalisatievergunning weer op de agenda. “Deze zaak wordt nu al 4 jaar geblokkeerd. De bewoners zijn het slachtoffer van dit spelletje. Het grootste deel van de signalisatievergunning kan behouden blijven”, zegde fractieleider André De Roubaix. Hij weerlegde een uitspraak van de burgemeester in een krant, dat de werken 2 jaar zouden duren. “Van in het begin is er gezegd dat de werken één jaar zouden in beslag nemen”.

Raadslid Saskia Beeckman stelde namens de meerderheid voor om het agendapunt af te voeren omdat de gemeenteraad daar niet bevoegd toe zou zijn en omdat het niet gaat om terug te keren naar de oude singnalisatievergunning zonder overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer. Volgens Burgemeester Eddy Timmermans vraagt AWV ook rekening te houden met de openstelling van een gewestweg in Edingen en aanpassingen aan de rioleringen.

Schepen Peter Lacres, die op een vorige gemeenteraad wel met de oppositie voor de signalisatievergunning stemde, nam het woord. “Het gemeentebestuur werkt constructief mee met AWV. Het is niet de bedoeling om geen singnalisatievergunning af te leveren. AWV wil nog voor het bouwverlof met de voorbereidingen van de werken beginnen”. Daarop voerde de meerderheid het agendapunt af zonder het te behandelen.

Duurdere riolen

Tijdens het vragenmoment na de gemeenteraad kwam de kat op de koord. Dirk Plover maakt zich zorgen over de teruggelopen tussenkomsten voor aansluitingen op de riolering. “Tot 2012 was er een tussenkomst van Riobra voor de aansluitingen van 900 euro. Nu blijft er een subsidie van 200 euro, eventueel te vermeerderen met 200 euro, over. We zijn die 500 euro kwijt omdat de werken werden tegen gehouden. Is de gemeente, of diegene die het proces verloren heeft, bereid om dat verschil te betalen?”  Burgemeester Eddy Timmermans beloofde het probleem in het schepencollege te bespreken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?