‘Uitgedreven' mannen kamperen in lek tentje langs de Mark in Tollembeek

Twee mannen die enkele maanden geleden in Bever uit een doorgangswoning zijn gezet, verblijven nu in een sjofel tentje in de buurt van de Mark in Tollembeek. Ronny Vandercammen (56) en Danny Van Geyte (50) leven buiten en slapen in een klein tentje dat ze al tegen de regen moesten beschermen met een zeil. Ze hopen dat iemand hen een deftig tentje kan bezorgen in afwachting dat ze weer wettelijk kunnen ingeschreven worden in een gemeente.

Het begon voor aannemer Ronny Vandercammen en informaticus Danny Van Geyte (50) verkeerd te lopen toen ze in de wijk Akrenbos in Bever woonden. “De eigenaar van een terrein achter ons begon er te bouwen en beschadigde de elektrische kabels. Ze probeerden zelf te herstellen maar koppelden de kabels verkeerd aan elkaar waardoor er plots 400 Volt op onze elektrische installatie zat en alle apparaten beschadigd werden”, vertelt Ronny Vandercammen.

Computers

Maar ook de computers van Danny Van Geyte en de belangrijke software, die ze bevatten, raakten onherstelbaar beschadigd. “Ook ons voedsel in de koelkasten werd rot. We ramen de totale schade op een 4.000 €. Omdat de schade niet vergoed werd weigerden we nog de elektriciteitsrekening te betalen. Daarop werd onze woning plots voor 15.000 € te koop gezet en verkocht. Van die verkoop heb ik tot nu toe nog geen verkoopakte gezien”, zegt Ronny Vandercammen.

Ondertussen kreeg Danny Van Geyte het aan de stok een bende uit de wijk. “Ze sloegen me neer en hielden me in bedwang met wapens en messen tot de politie me kwam inrekenen. Ik zat anderhalve maand in voorhechtenis en werd veroordeeld op basis van valse getuigenissen. Dat gebeurde bij verstek omdat mijn advocaat vergat uitstel te vragen voor de eerste zitting. Toen we in verzet gingen toonde de rechter begrip want hij liet de onmiddellijke aanhouding vallen, zonder voorwaarden. Ik zat een 100-tal dagen vast.

Materiaal verdwenen

Intussen mochten de twee vrienden 6 maanden verblijven in een doorgangswoning in Bever. “De gemeente ging ons materiaal dat aan de woning in Akrenbos stond onderbrengen in een loods maar na een dag gaven de gemeentewerkmannen er de brui aan. Daarna is er heel wat materiaal verdwenen. Er waren dertig dozen door de deurwaarder ingepakt maar ook de tractor was verdwenen. Alsof het nog niet erg genoeg was werden we nog eens door de bende in elkaar geslagen”, gaat Ronny Vandercammen verder.

Het duo wil zo snel mogelijk hun verblijf regulariseren om te kunnen procederen teneinde de geleden schade te kunnen recupereren. “Ik schat dat we al die tijd tussen de 200.000 en de 250.000 € schade hebben geleden. Ik bezit gelukkig heel wat documenten om dat te bewijzen”, stelt Ronny Vandercammen.

Geschrapt

De twee kregen een tijdje onderdak bij een motorclub waar ze wat onderhoudswerken uitvoerden. “Ondertussen klopte ik aan bij de besturen van enkele gemeenten maar nergens wil men ons inschrijven omdat we in Bever uit de registers zijn geschrapt. Ik ben dan maar naar Tollembeek getrokken omdat ik van daar afkomstig ben. Maar ook daar vangen we bot. We kregen van het OCMW amper enkele voedselpakketten. Er zat in één van die dozen een verpakking van balletjes in tomatensaus waar de wormen in rond kropen”, zegt Danny Van Geyte.

De mannen hopen een onderkomen te vinden maar kunnen zelf geen woning huren. “We kunnen zelfs de waarborg niet betalen. Maar we moeten ons ergens kunnen vestigen zodat we kunnen procederen om ons geld terug te vorderen. Dan kunnen we een huis bouwen, ergens ver van alles in de natuur want we zijn echte natuurmensen. Ik ben zelf 5 jaar zelfstandig aannemer geweest”, aldus Ronny Vandercammen.

Graag een betere tent

Het onfortuinlijke duo hoopt hun “woonsituatie” een beetje te kunnen verbeteren als iemand hen een tent wil schenken, die groter is dan het krappe en lekke éénmanstentje waar ze nu samen met hun hond moeten in slapen. Verdere beschikken ze er amper over wat kledij.

Je kan hun verblijfplaats vinden via een pad dat aan de Vollezelestraat, vlakbij de Mark, loopt.

Burgemeester Piere Deneyer zit verveeld met de zaak. “We hebben hen hulp aangeboden maar die hebben ze geweigerd. Ze willen alleen een woning.” Volgens de burgemeester kregen ze van het OCMW het referentieadres: Marktplein 19 Galmaarden.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?