Uilen in de kijker

Op 31 maart 2018 heeft over heel Vlaanderen de Nacht van de Steenuil plaats. Vzw De Mark houdt al op 16 februari een contactdag in Galmaarden. In Landen voerde de Uilenwerkgroep ondertussen een jaarlijkse controle uit op de nestkasten.

Alles over uilen in Galmaarden

De steenuilenwerkgroep van Natuurpunt bestaat reeds meer dan 10 jaar. Zij organiseert een jaarlijkse contactdag en een "Nacht van de steenuil" op vrijdag 16 februari

De spreker, Dries Van Nieuwenhuyse, maakt van bij de oprichting deel uit van het steenuilenteam. In zijn voordracht bespreekt hij alle uilensoorten die in Vlaanderen voorkomen. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan en is medeauteur van het boek "The Little Owl ": conservation, ecology and behaviour of Athene Noctua. Na de presentatie bestaat de mogelijkheid om de bosuil in het nabij gelegen Baljuwbos op te roepen.

 Prijs : 1€ voor leden en 2 € voor niet leden

Plaats: Het Kelderken van het Baljuwhuis in Galmaarden. Samenkomst om 20:00 uur
Info : andreprove@skynet.be 054/589.217(18-20 u),www.vzwdemark.be

 Nestkasten controleren.

In Landen is de Uilenwerkgroep bezig met het opvolgen en beschermen van de verschillende uilensoorten. "We hangen kasten uit die dienen als broedgelegenheid voor de uilen. Aangezien bomen verdwijnen door kappen of natuurlijke sterfte zijn we verplicht om kasten te hangen want natuurlijke broedplaatsen worden jammer genoeg schaars. Daarom zijn we ook bezig met een sensibiliseringscampagne om mensen aan te zetten om bomen/heggen aan te planten”, vertelt Kobe Lecompte

“Uilen reageren zeer goed op onze kasten en maken er dan ook effectief gebruik. Zo hebben we in Landen een 80 kasten hangen voor bosuil, steenuil en kerkuil. Op de foto's zie je hoe we tewerk gaan. We controleren de kasten op hun jongen. Deze worden afgemeten, gewogen en nadien geringd. Op die manier kunnen we de uiltjes steeds opvolgen en leren we er zeer veel van; prooien, afstanden die ze afleggen, gevaren,... Op die manier kunnen we ze beter beschermen”, besluit Kobe.

Uilenwerkgroep Landen bezorgde ons een mooie reeks foto's.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?