De toekomst van de Dilbeekse landbouwgrond

Binnen de gemeente Dilbeek is al enige tijd een werkgroep bezig met de voorbereiding van een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) Open Ruimte. Vanuit die werkgroep ontstond het initiatief voor een gespreksavond met als titel 'Lokale voedselproductie: illusie of noodzaak' en als ondertitel 'Hoe omgaan met de beschikbare open ruimte? Krijgt landbouwgrond de nodige aandacht?'.

De organisatie is een gezamenlijk initiatief van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, de milieuraad en de landbouwraad. Als spreker werd o.a. een in Dilbeek wonende professor landbouwecologie, Marjolein Visser, uitgenodigd.
Doel is stof tot nadenken te krijgen. Welke functies willen we dat onze Dilbeekse landbouwgrond krijgt tegen pakweg 2048 en welke maatregelen moeten hiervoor genomen worden?

Boerkozen

Johan Leemans, voorzitter landbouwraad: “Al generaties verbouwt mijn familie groenten en kruiden in Dilbeek. Tot de vorige generatie waren er nog verschillende boerkozen in de Broekstraat in Dilbeek. Nu ben ik nog de enige. Ik zou mijn kinderen graag een toekomst geven, maar het zal geen makkelijke zijn.”

Hobbypaarden

Dirk Kerckhofs, voorzitter milieuraad: “Er is gelukkig nog veel open ruimte in Dilbeek, maar de verstedelijkingsdruk neemt alsmaar toe, met allerlei randfenomenen zoals verpaarding. Steeds meer landbouwgrond wordt ingenomen door hobbypaarden. En dat is niet altijd goed voor de kwaliteit van de grond en het landschap. We moeten dus goed nadenken en nu al maatregelen nemen, willen we tegen pakweg 2048 nog een kwalitatieve open ruimte hebben in Dilbeek. Lokaal voedsel produceren is een duurzame optie, maar de bestaande kleinschalige Dilbeekse initiatieven hebben het moeilijk.”

De gespreksavond gaat door op vrijdag 16 februari om 20 uur in de Feestzaal van Westrand.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?