Twintigste Haag- en fruitbomenactie

Ieder jaar organiseert de gemeente Gooik een haag- en fruitbomenactie waarbij de gemeente zorgt voor een subsidie van 50% op de werkelijke aankoopprijs. Dit weekend planten 32 Gooikse gezinnen aldus samen maar liefst 1281 haagplantjes, ofwel zowat 270 lopende meter nieuwe hagen, en 65 bomen.

 Met deze actie wenst de gemeente Gooik streekeigen groen en fruitbomen te promoten. Iedereen kan hiertoe zijn steentje bijdragen door tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten en fruitbomen aan te kopen.

De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-) groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en tegen allerlei ziekten.

Bovendien zijn de nieuwe hagen en fruitbomen een ideale habitat voor vele diersoorten. Door aanplantingen te stimuleren in private tuinen wordt een fijnmazig netwerk aangemaakt voor heel wat diersoorten. Bijvoorbeeld niet in het minst voor de Geelgors, het kleine akkervogeltje dat de gemeente adopteerde als symbool voor de biodiversiteit in de gemeente.

De laatste 2 decennia werden door deze gemeentelijke haag- en fruitbomenactie al meer dan 5000 fruitbomen, 258 andere bomen en 72.000 haagplanten (=20 km) aangeplant.

De plantjes werden bedeeld vanuit het Heideroosje in Leerbeek-Gooik.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?