Tweede editie 'Werken aan de Ring'-krant valt in de bus

Zo'n 360.000 inwoners van de Vlaamse en Brusselse (deel)gemeenten rond de Ring rond Brussel ontvangen begin december de tweede editie van de 'Werken aan de Ring'-krant. In de krant vinden ze een heleboel randinformatie over het leven in, rond, op en over de Ring en het multimodale programma Werken aan de Ring dat De Werkvennootschap zal realiseren.

Hieronder alvast een korte samenvatting van de verschillende artikels :

Alternatieven worden bestudeerd

Op basis van alle inspraak die is verzameld en bestudeerd, zijn er een aantal alternatieven voor de herinrichting van de Ring geformuleerd. Die alternatieven worden verder onderzocht en uitgewerkt op vlak van technische haalbaarheid. Op de voorpagina van de krant wordt dit helemaal uitgelegd.

Gespreksavonden 2019

In het voorjaar van 2019 nodigt De Werkvennootschap de bevolking uit op een gespreksavond in hun buurt. In totaal komen 20 gemeenten langs de Vlaamse Rand en in Brussel aan de beurt. Tijdens de gespreksavonden worden studies naar alternatieven en varianten met de burgers gedeeld. In deze periode reist ook een infokiosk langs de gemeenten in de Rand en Brussel. Waar de gespreksavonden plaatsvinden verschijnt in de loop van januari op www.werkenaandering.be/denk-mee.

Bevraging Ring Oost

Om de studie over de toekomst van de Ring in het oosten van Brussel vorm te geven, wordt de mening van de omwonenden en gebruikers van Ring Oost gevraagd. Welke problemen ervaren ze, wat willen ze graag. In een korte enquête wordt er gepeild naar de kansen en knelpunten voor alle weggebruikers, voor versterking van het groen en verbetering van de leefbaarheid. Iedereen kan meedoen via www.ringoost.be.

Ringtrambus

De Ringtrambus is niet alleen een belangrijk onderdeel van het Brabantnet maar ook van het programma Werken aan de Ring. In het voorjaar van 2019 verschijnt hij voor de eerste keer in het straatbeeld.

Bedrijvencongres 'Are you future-proof?'

In september organiseerde De Werkvennootschap 'Are you future-proof?'. Een bedrijvencongres waar bezoekers zich konden laten inspireren door experten en bedrijven die de eerste stap gezet hebben naar een betere mobiliteit. The New Mobility Network werd gelanceerd, een nieuw netwerk ter ondersteuning van bedrijven die samen met hun werknemers de omslag naar een beter goederen- en werknemersvervoer willen maken.

Meer info: www.werkenaandering.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?