Twee weken onderhoudswerken Frans Van der Steenstraat

De gemeente laat weten dat er van maandag 6 augustus tot en met vrijdag 17 augustus 2018  onderhoudswerken worden uitgevoerd in een deel van de Frans Van der Steenstraat.

Tussen de kruispunten met de Kroonstraat en de Diepenbroekstraat worden de snelheidsremmers in de Frans Van der Steenstraat verwijderd en worden enkele delen van de straat geherasfalteerd. Het verkeer zal hierdoor ernstige hinder ondervinden.

De wegomleiding voor het doorgaand verkeer verloopt via volgende straten:

  • Richting Halle: Kroonstraat, Zavelstraat, Veldstraat en Zwartenbroekstraat.
  • Richting Sint-Kwintens-Lennik: Diepenbroekstraat en Jan Baptist Van der Lindenstraat

Het plaatselijk verkeer is mogelijk in beperkte mate. 

Meer info over de wegomleiding vind je op de hinder-in-kaart tool op www.geopunt.be/hinder-in-kaart

De Lijn voorziet een omleiding voor de buslijnen maar een aantal haltes worden (tijdelijk) geschrapt.

Als je tijdens de werken vragen of opmerkingen zou hebben, kan je altijd contact opnemen met:

- de werfverantwoordelijke: Raf Kabergs – 0475 57 65 15 – raphael.kabergs@colas.be
- de projectverantwoordelijke: Filip De Ryst – 02 467 11 47 – filip.deryst@haviland.be  

Zie ook:

Signalisatie

Grapjas

Bus


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?