Wim Durang vraagt veilige signalisatie wegversmallingen

LENNIK – Gemeenteraadslid Wim Durang (N-VA - LENNIK²) vroeg op de gemeenteraad van vorige week maandag een betere signalisatie van de snelheidsremmende wegversmallingen in de gemeente.

“In het kader van het huidige mobiliteitsplan van de gemeente Lennik, is er een algemene voorrangsregeling bepaald voor het centrum-uitrijdend verkeer. In deze visie wordt het centrum-inrijdend verkeer afgeremd, om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in het centrum gecontroleerd te houden en te maximaliseren, ten voordele van de eigen inwoners, en (zachte weg-) gebruikers van het administratief en handelscentrum. Daartoe werden vertragende en vernauwende wegelementen geïnstalleerd, alsook voorrangsaanduidingen, onder meer op invalswegen als de Frans Van der Steenstraat, Negenbunderstraat en Gustaaf Breynaertstraat. Ook de afremmende wegvernauwing op de Schapenstraat past in deze visie”, legt Wim Durang uit.

“Voor de Lennikenaren is deze logische en consequente voorrangsregel makkelijk te onthouden en toe te passen. Maar niet enkel Lennikenaren rijden op de Lennikse wegen, wat verkeersconflicten of onveilige situaties kan veroorzaken. Daarom zijn zeer duidelijke wegaanduidingen van groot belang, om de consequente toepassing van het gewenste voorrangsprincipe te blijven garanderen”, meent Wim Durang

Frans Van der Steenstraat

Het gemeenteraadslid stelde daarom op de gemeenteraad voor dat het college van burgemeester en schepenen de adequate en veilige verkeersinrichting van de centrum-uitrijdende voorrang nagaat en waar nodig herstelt. Hij vraagt voor de versmalde doorgang Frans Van der Steenstraat leesbare verkeersborden. Op het gedeelte van de Frans Van der Steenstraat tussen de Zwartenbroekstraat en de Frans Luckstraat, zijn een aantal wegversmallingen waar men dient te slalommen, met voorrangsregeling. Ten minste één van de vaste voorrangsborden B13 en B21 (verkeersbord met enerzijds een rode en anderzijds zwarte of witte pijl) is zodanig afgeschenen door zonlicht dat de kleuren rood en zwart nog nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Ook aan de Negenbunder- en Breynaertstraat trof hij een slecht zichtbaar bord aan. Durang vraagt de borden waar nodig te vervangen.

Op de grond

In de versmalde doorgang in de Frans Van der Steenstraat mist Durang enkele aanduidingen van voorrang. In de Frans Van der Steenstraat tussen de Markt en de Zwartenbroekstraat ligt een drietal korte verkeersdrempels in het midden van de weg. “Ook hier geldt de voorrangsregeling, maar op één ervan, ter hoogte van de Chiromeisjes-lokalen, liggen de voorlopige aanduidingsborden op de vier hoeken van de drempelinrichting plat op de grond of zijn er gewoon geen borden. Aangezien hier geen vaste verkeersbord-palen staan, is de zichtbaarheid hier onveilig, en is het mogelijk dat bestuurders die niet vertrouwd zijn met de omgeving verrast worden door de drempel of zelfs op de rechthoekige afbakening zouden botsen, met mogelijke schade tot gevolg”, stelt Durang vast. Hij vraagt ook voldoende verlichting van de hindernissen.

Schapenstraat

In de Schapenstraat zijn de paaltjes, die de wegvernauwing op de Schapenstraat afbakenen, intussen onvolledig, gehavend, beschadigd en zo vuil dat ze niet meer zo zichtbaar zijn als bedoeld was. “Zo is een onveilige situatie ontstaan. Ik vraag de gemeente om de wegvernauwende paaltjes te herstellen en de omgeving ervan schoon te maken”, besluit Durang.

Actieplan verkeersborden

Schepen van Openbare Werken Johan Limbourg antwoordde dat de vervanging van de verkeersborden past in het actieplan waarbij in een eerste fase de borden ‘Bebouwde kom’ werden vernieuwd.” Zolang er geen nieuw mobiliteitsplan van toepassing is wordt de huidige situatie behouden en moeten de borden in die zin vervangen worden. We gaan ook de tijdelijke borden in de Frans Van der Steenstraat vervangen door vaste borden.”

Raadslid Durang was blij met die toezeggingen/beloftes, maar wees erop dat de Gemeente al onmiddellijk kan optreden in de onveilige situatie met de al langdurig platliggende voorlopige borden die de drempel aanduiden, door ze gewoon recht te zetten. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?