Tunnelrenovaties en asfalteringen veroorzaken verkeershinder in Brussel

In het kader van de renovatie van de Brusselse tunnels, start Brussel Mobiliteit een aantal grote bouwplaatsen op, meer bepaald in de Van Praet- en de Troontunnel. Daarnaast zal ook het verderzetten van het intensieve asfalteringsprogramma gevolgen hebben voor het verkeer. In juni en juli zijn werken voorzien aan het einde van de E411 richting centrum en op de buitenring in Anderlecht.

Van Praettunnel

Op maandag 9 mei start de renovatie van de Van Praettunnel met grondwerken en de vernieuwing van de waterdichting. Dit gebeurt bovengronds, ter hoogte van de rotonde tussen winkelcentrum Docks en de Vilvoordselaan. Verkeer blijft mogelijk, zij het over versmalde rijstroken.

Vanaf januari 2023 wordt dan in de tunnel zelf gewerkt. Hiervoor zal de tunnel tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends afgesloten worden. Het verkeer moet dan bovengronds omrijden.

Alle werkzaamheden zouden tegen de herfst van 2023 achter de rug moeten zijn.

Troontunnel

Half mei starten de renovatie van de Troontunnel. Vanaf 16 mei wordt de tunnelkoker richting Basiliek volledig afgesloten voor het verkeer en dit tot de herfst. Hetzelfde geldt voor de koker die naar de Belliardstraat leidt. Het verkeer moet dan in beide richtingen over één rijstrook door de tunnelkoker richting Zuid die hiervoor aangepast zal worden.

In het kader van toeritdosering van en naar de Troontunnel, wordt het verkeer al in de Naamsepoorttunnel en de Kunst-Wettunnel op één rijstrook teruggebracht. Automobilisten die van Louiza richting Kunst-Wet of de Belliardstraat willen, moeten al vanaf de Naamespoorttunnel bovengronds rijden. Automobilisten die van Madou naar de Naamsepoort willen, moeten vanaf Kunst-Wet bovengronds rijden.

Vanaf half oktober wordt de situatie omgedraaid: dan wordt gewerkt in de tunnelkoker richting Zuid en moet alle verkeer door de tunnelkoker richting Basiliek.

Vanaf eind januari 2023 zullen beide tunnelkokers van de Troontunnel weer open zijn voor het verkeer. Het vervolg van de werkzaamheden wordt ’s nachts uitgevoerd. De Troontunnel wordt daartoe op weeknachten gesloten tussen 22 en 6 uur en dit tot eind 2023.

Asfalteren

Van de lente tot de herfst investeert Brussel Mobiliteit jaarlijks 10 miljoen euro in de preventieve vernieuwing van grote weggedeeltes. De meerjarenplanning wordt opgesteld op basis van een cartografie die de toestand van het wegennet in kaart brengt.

Twee asfalteringsprojecten zullen heel wat verkeershinder veroorzaken.

Van vrijdag 10 juni, 21 uur tot maandag 13 juni, 5 uur krijgt het einde van de E411 een nieuwe asfaltlaag. Het gaat om de rijstroken richting centrum ter hoogte van het Herrmann-Debrouxviaduct dat daarvoor afgesloten moet worden voor het verkeer.

Een plaatselijke omleiding is voorzien via de Waversesteenweg, de Herrmann-Debrouxlaan en de Gustave Demeylaan. Doorgaand verkeer krijgt de raad om van het Leonardkruispunt tot aan Vier Armenkruispunt op de Ring R0 te blijven en nadien de Tervurenlaan en de Vorstlaan te volgen. ​

Van vrijdag 8 juli, 21 uur tot zondag 10 juli, 12 uur wordt een deel van de Ring R0 in Anderlecht geasfalteerd (tussen kmp 54,54 en kmp 55,5). Deze werkzaamheden zullen afwisselend op de linker- en de rechterrijstroken uitgevoerd worden, zodat steeds één rijstrook beschikbaar blijft. De in- en uitritten blijven toegankelijk voor het verkeer.

Een overzicht van alle asfalteringswerken op korte termijn staan op deze pagina.

Verkeershinder en verkeersinformatie kan in real-time gevolg worden via de Twitter-account van Brussel Mobiliteit.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?