Tuchtprocedure tegen directrice De Kiem Lombeek

Er loopt een tuchtprocedure tegen de directrice van gemeentelijke basisschool De Kiem Lombeek. Volgens het college van schepenen en burgemeester stelt de directrice zich niet neutraal op in de schoolkwestie die een paar maanden geleden losbarstte.

Vlak voor de zomervakantie raakte bekend dat gemeenteschool De Kiem Lombeek zou worden overgedragen aan het katholieke onderwijsnet. Dat de gebouwen in bijzonder slechte staat zouden zijn, speelde zeker mee in die beslssing.

[Archief  : Gemeenteschool De Kiem Lombeek op punt om overgedragen worden naar katholieke net & Blijft De Kiem Lombeek dan toch gemeentelijk onderwijs?]

Maar er kwam zoveel protest vanuit de school en ouders dat het bestuur de beslissing introk en er na de zomervakantie verder zou overlegd worden. Maar nog voor het dossier echt een nieuwe doorstart krijgt, lijkt er al een nieuwe bom onder dat overleg te liggen.

Er werd immers opdracht gegeven een tuchtprocedure te starten tegen de directrice. Volgens het college speelde de directrice een belangrijke rol bij het protest voor de vakantie. Het bestuur verwijt haar een gebrek aan loyaliteit. Dat oppositieleden recent werden rondgeleid in de schoolgebouwen, blijkt ook mee te spelen in de opstart van de procedure.

Later meer ...


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?