Tragisch ongeval met Tombergmolen - 100 jaar geleden

Het was een eeuw geleden een zwarte dag in de Lennikse geschiedenis. Op 28 augustus 1921 viel de windmolen van Tomberg om, er waren daarbij 2 doden te betreuren.

Op de foto van de Vredesfeesten (1919) zien we de feestkar van Tomberg met het kleine meisje op de schoot in het midden: dat is het dochtertje, Florence, van molenaar Judocus Keymolen. Zij was het die, 2 jaar later, samen met haar moeder Catharina Gochet tragisch omkwam onder de molen toen die viel en verwoest raakte. (Bron: Hans Van Lierde).

Er werd onder andere molenaars geld ingezameld maar weduwenaar Judocus Keymolen bouwde de molen niet meer op. Hij verving hem door een maalderij met gasmotor. Daarna werd de molen elektrisch aangedreven.

Maximiliaan van Oostenrijk

In 1491 al was er zeker een molen op die plaats, want in historische bronnen staat genoteerd dat hij werd platgebrand door de legerbenden van Maximiliaan van Oostenrijk (info: boek Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik - IV, Masiuskring).

De Tombergmolen, een houten staakmolen, maalde koren. Je kan op dit hoog punt (91 m boven de zeespiegel) nog goed de molenwal zien waar deze oude windmolen stond. Op deze hoogte had hij een ideale windvang.

Tijdens de boerenkrijg verzamelden op een nacht zo’n 300 brigands (opstandelingen tegen Frankrijk) aan de molen.

Bron voor andere foto's: brochure Fiets- en wandelroutes langs Lennikse molensites (Pajotse Molendag 2018).

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?