Tovertafel brengt cliënten Zonnestraal in beweging

 VZW Zonnestraal heeft enkele sponsors in de bloemetjes gezet. Daarbij was de blikvanger een tovertafel die op 9 plaatsen op de campus kan worden ingezet. Met de tovertafel worden bewoners aangezet in beweging te komen en contact met andere bewoners te maken.

 Op een speelse en interactieve manier worden de gebruikers van de tafel verleid om in beweging te komen en plezier te hebben. “We hebben de tovertafel eerst enkele maanden uitgeprobeerd en we merkten dat onze bewoners er snel door werden aangetrokken. Ze gingen spontaan met elkaar communiceren. Al onze doelgroepen kunnen er mee communiceren”, zegt An De Neven van Zonnestraal.

 Meteen werd ook het startschot gegeven voor de eerste warmste actie van 2018: Het warmste motortreffen!, opnieuw georganiseerd door The Wingmen Antwerp ism Zonnestraal. Daarmee willen ze ook andere ondernemers warm maken om dit jaar een actie op touw te zetten ten voordele van de voorziening.

De sponsors:

Lions Zenne en Zoniën wordt bedankt voor de financiële bijdrage voor de aankoop van een tovertafel.

De actieondernemers van De Warmste Week 2017  (Studio Brussel) worden bedankt voor hun inzet om geld in te zamelen voor de voorziening. Hun verzamelde som gaat ook naar de aankoop van de tovertafel.

The Wingmen Antwerp wordt bedankt voor de jaarlijkse organisatie van een motortreffen. Met de opbrengst, van het motortreffen georganiseerd in september 2017, kon de voorziening twee woongroepen voorzien van een nieuw oproepsysteem. Door dat systeem kan de nachtdienst nog beter op de noden van de cliënten inspelen.

 
 
 

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?