Toekomstplan voor de Dilbeekse kerken

Het gemeentebestuur heeft in samenspraak met de verschillende parochies een toekomstplan voor de Dilbeekse kerken uitgewerkt. Bijzonder concreet is het document zeker nog niet maar voor elk van de elf kerken op Dilbeeks grondgebied werd wel al een keuze gemaakt voor het volledige behoud voor erediensten, het zoeken naar een nevenbestemming of zelfs aanduiden voor een totale herbestemming. In die laatste categorie valt enkel de Sint-Theresiakerk in Dilbeek.

Het traject rond het toekomstplan werd anderhalf geleden opgestart en ging in verschillende stappen. In de eerste plaats werd via inventarisatie zeer grondig in kaart gebracht om welke en wat voor gebouwen het ging, welke geschiedenis ze hebben en wat het vroegere en huidig gebruik van de gebouwen was en is. Ook belangrijk was nagaan in welke toestand de kerken zich momenteel bevinden.

Bisdom

De stuurgroep deed daarnaast ook inspiratie op bij dergelijke binnen- en buitenlandse initiatieven, en voorts was inspraak ook belangrijk. "Er werden 10 infoavonden gepland in de verschillende parochies", aldus schepen Jef Vanderoost. "Tijdens deze 'ommegang' werden alle persoonlijke verhalen, lokale noden en de suggesties voor toekomstig gebruik opgenomen in het plan."

Op basis van deze info werd het uiteindelijke toekomstplan uitgewerkt, dat intussen zowel door het bisdom als door de gemeenteraad van Dilbeek werd goedgekeurd.

Basis

Heel concreet is het plan nog niet. Maar de basis ligt er absoluut wel. Korte samenvatting van de elf kerken :

De Sint-Ambrosiuskerk in het centrum van Dilbeek zal als hoofdkerk fungeren in de pastorale zone en zal de eredienst als bestemming behouden.

Ook de beschermde Sint-Pieters-Kerk in Itterbeek en de Sint-Gertrudiskerk in Schepdaal behouden deze hoofdbestemming maar krijgen ook een andere rol toegekend. Zo zal de kerk in Itterbeek fungeren als 'wereldkerk' waar bijvoorbeeld onder andere initiatieven tot stand kunnen komen met personen met een andere geloofsovertuiging. De Sint-Gertrudiskerk wordt aangeduid als 'jeugdkerk'. Een plek dus waar de jeugd kan samen komen en initiatieven organiseren.

Voor de beroemde Sint-Annakapel in de Itterbeek zal worden gezocht naar een nevenbestemming de tijd, zoals bijvoorbeeld in het grote Breugelproject. Er zullen wel nog steeds familievieringen kunnen worden georganiseerd.

Ook de Sint-Rumolduskerk in Schepdaal krijgt een nevenbestemming. Concreet wil dit zeggen dat er nog vieringen kunnen doorgaan, maar de ruimte ook voor andere gelegenheden gebruikt zal kunnen worden. Hoe en wat zal nog bekeken worden in het kader van het Masterplan Caerenbergveld.

De Sint-Martinuskerk in Bodegem zit ook in de categorie van 'nevenbestemmingen'. Het plan is er om er een 'verijzeniskerk' van te maken. Een plek dus waar de verrijzenis en de dood centraal staan. "Er is voor deze toekomst gekozen omdat de kerk van Bodegem omringd is door het kerkhof. Een begraafplaats die trouwens nog steeds gebruikt wordt. Het is de bedoeling om dit aspect uit te breiden naar binnenin de kerk zelf. Een soort mausoleum zeg maar" aldus Jef Vanderoost.

In de Sint-Ulrikskerk in Sint-Ulriks-Kapelle zullen zeker erediensten blijven plaatsvinden. Er zal wel extra aandacht zijn voor valorisatie.

De Heilige-Familiekerk op de grens van Bijgaarden met Zellik blijft ook in de toekomst gewoon in mede-gebruik met de Aramese Christenen.

In de pastorale zone Groot-Bijgaarden-Zellik zal de Sint-Egidiuskerk van Bijgaarden als hoofdkerk fungeren en ook de druk bezochte Saviokerk zal bestemd blijven voor erediensten.

Tot slot is er de Sint-Theresiakerk in Dilbeek. Hiervoor is een volledige herbestemming voorzien. "De aanliggende school zal hiervoor de eerste gesprekspartner zijn", sluit Jef Vanderoost af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?