Toegangsverbod in parken via burgemeesterbesluit

Een burgemeesterbesluit verbiedt het nog om onder meer de Wolfsputten en het gemeentepark te betreden tussen 22u en 6u.

Met de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is het toegelaten om tot middernacht met groepen van 10 samen te komen in het openbaar domein, vanaf middernacht geldt een samenscholingsverbod voor meer dan 3 personen.

"Vooral jongeren maken gebruik van deze mogelijkheid waarbij vastgesteld wordt dat dit gepaard gaat met drankgebruik gevolgd door overlast. Naarmate de avond en de nacht vordert, verdwijnt ook de discipline om de coronamaatregelen na te leven", luidt het in DIlbeek. "Voor de openbare orde is het noodzakelijk om maatregelen te nemen. In die context is het nodig een toegangsverbod op te leggen tussen 22u en 06u voor zowel het parkgebied (rond kasteel-gemeentehuis) als natuurgebied de Wolfsputten."

"Zonder voorafgaande toelating van de burgemeester is het verboden om het natuurgebied de Wolfsputten alsook het Sint Alenapark (bos én ‘patattenveld’) en het park aan het gemeentehuis te betreden tussen 22 uur en 6 uur. Het verbod wordt geafficheerd aan de hoofdingangen."

"Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of sancties zijn voorzien, worden de overtredingen op de bepalingen van deze politieverordeningen gestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie. De politie is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?