Dilbeek start actieplan noodfonds fase 2 op

In 2020 ontving Groep Dilbeek een eenmalige subsidie van de Vlaamse regering ter ondersteuning van de lokale sectoren van cultuur, jeugd en sport. Na een eerste fase in 2020 wordt een tweede en laatste fase uitgerold: 7 concrete acties ondersteunen de Dilbeekse verenigingen en organisatoren.

“In 2020 ontving Dilbeek een eenmalige subsidie vanuit de Vlaamse regering, die bedoeld werd als compensatie voor coronaschade in de lokale sectoren van cultuur, jeugd en sport,” vertelt Anneleen Van den Houte, schepen van Vrije tijd. “Dit bedrag van € 708.909,52 wordt in Dilbeek integraal ingezet als injectie in het lokale verenigingsleven. Op basis van een impactbevraging en na overleg met een klankbordgroep werd er een concreet actieplan uitgewerkt, op maat van Dilbeek.”

“Tijdens een eerste uitrol van acties in 2020 werd er in de eerste plaats gefocust op logistieke en financiële ondersteuning,” licht Van den Houte verder toe. “Hierbij dienden 104 verenigingen een subsidieaanvraag in en kregen 38 organisatoren ondersteuning bij de organisatie van zomerkampen. In de tweede fase die nu van start gaat, zetten we in op de combinatie van zowel logistieke, financiële als inhoudelijke ondersteuning. Op die manier wil Dilbeek de acute noden en behoeften van het lokale verenigingsleven verder ondersteunen, maar evenzeer een klimaat creëren waarin een heropstart van het lokale verenigingsleven wordt gestimuleerd.”

“Via twee tijdelijke subsidiereglementen kunnen verenigingen en organisatoren financieel een duwtje in de rug krijgen. Enerzijds een verderzetting van het tijdelijke reglement met focus op financiële ondersteuning van de dagelijkse werking van de verenigingen, maar anderzijds ook een nieuwe tijdelijk projectsubsidie. Met deze projectsubsidie willen we lokale verenigingen stimuleren om nieuwe initiatieven te organiseren, zodat onze vrijetijdskalender in Dilbeek opnieuw een boost krijgt”, zegt Van den Houte. “Daarnaast breiden we het aanbod aan specifiek coronaproof materiaal in het evenementenloket uit en ontvangen de zomerkampen opnieuw kosteloos hygiëne- en preventiematerialen. Maar we zetten ook actief in op inhoudelijke ondersteuning. Dit doen we via een vormingsaanbod op maat, het vereenvoudigen van richtlijnen voor de organisatie van evenementen en een communicatiecampagne in kader van ledenwerving. Op die manier versterken we verenigingen bij de start van het nieuwe werkjaar in september.”

Meer info: www.dilbeek.be/noodfonds


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?