Tijdelijke bloembakken in Essene omgezet naar definitieve oplossing

Het gemeentebestuur van Affligem besliste om de tijdelijke opstelling met bloembakken in Essene om te zetten naar een definitieve oplossing.

Met deze beslissing werd volgens het bestuur geluisterd naar de algemene bezorgdheid van de inwoners uit de Burgemeester Wambacqstraat, Kerlemeers en Boonhof dat het sluipverkeer voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgt.

"Voetgangers en fietsers ervaren vaak te hoge snelheden door het autoverkeer. Vooral de bezorgdheid voor onze schoolgaande kinderen is groot. Tijdens de participatiemomenten met de burgers voor het circulatieplan Essene werd duidelijk naar voor gebracht dat er werk moet gemaakt worden van verkeersveilige en leefbare woonwijken zoals Boonhof, Pelinck en Bocht zonder doorgaand verkeer", laat het bestuur weten.

"We willen streven naar veilige alternatieve schoolroutes voor voetgangers en fietsers. De verkeersproblematiek is al verschillende malen besproken tijdens het college van burgemeester en schepenen en tijdens de vergadering van het GVO (Gemeentelijk Veiligheidsoverleg). De inplanting van de bloembakken houdt rekening met de draaicirkel die nodig is voor onder meer de vuilniswagens. Dit zwaar vervoer kan enkel op verhard terrein het noodzakelijke manoeuvre uitvoeren", klinkt het verder

Indien er ooit een herinrichting komt van het kruispunt waar de Burgemeester Wambacqstraat en de Kerlemeers, zal het gemeentebestuur de inplanting van de bloembakken mogelijks herbekijken, maar steeds met het doel om deze locatie te vrijwaren van gemotoriseerd verkeer.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?