Tijdelijk verbod op lokale vrijetijdsactiviteiten voor jongeren tot 18 jaar in Galmaarden

Galmaarden wordt geconfronteerd met een aantal afzonderlijke uitbraken van het COVID-19 virus. Onder andere het Woonzorgcentrum en gemeentelijke basisschool Tollembeek werden getroffen. Omdat er evidentie is  om aan te nemen dat de UK-variant is vastgesteld, is uiterste voorzichtigheid en preventief handelen nodig.

De burgemeester heeft dan ook een politieverordening getroffen die sociale activiteiten voor jongeren tot 18 jaar tijdelijk verbiedt. Deze verordening treedt onmiddellijk in werking, op dinsdag 2 februari 2021.

“We nemen deze beslissing absoluut niet graag, maar wel zelfzeker en ook gesteund door de adviezen van het agentschap Zorg en Gezondheid, de provinciegouverneur, het CLB en de Vlaams minister van Jeugd. We beseffen ten volle dat we opnieuw de jongeren treffen in hun vrijheden en de clubs in hun actieve werking. Dat verdienen ze niet, maar de cijferanalyse maakt nu eenmaal duidelijk dat het virus in deze leeftijdsgroep meer dan ooit tevoren circuleert. De lokale uitbraak en de uitbraak in naburige stad Geraardsbergen, waar veel van onze 12- tot 18-jarigen school lopen, maken dit pijnlijk duidelijk. De voorbije week zijn 15 van de 56 besmettingen vastgesteld bij -18-jarigen. Daarbovenop stellen we uiteraard verdere uitbreiding vast binnen de getroffen gezinnen”, zegt Burgemeester Patrick Decat.

“We zijn eerder voorstaander van een zeer korte, maar krachtige inperking van de sociale contacten van jongeren. We beperken de maatregelen dan ook in de tijd tot en met het einde van de krokusvakantie, 21 februari 2021. We willen het virus gedurende deze periode trachten te “verlammen” door enkel nog activiteiten toe te staan in de gezinsbubbel thuis en de klasbubbel op school”, aldus de burgemeester.

Concreet houden de maatregelen in:

Met ingang van dinsdag 2 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021 is het verboden op het grondgebied van de gemeente Galmaarden voor kinderen jonger dan 18 jaar volgende activiteiten bij te wonen:

  • de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, ook in buitenlucht
  • kampen, stages en andere vrijetijdsactiviteiten, waaronder ook speelpleinwerking, ook in buitenlucht
  • niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen, ook in buitenlucht

Aansluitend maken we een evaluatie en kijken we hoopvol uit naar een sterke verbetering van onze lokale cijfers.

“Zorg voor jezelf en voor anderen. Respecteer alle maatregelen om zo snel mogelijk aan te sluiten bij een ‘normaler’ leven”.

Ter info: jongeren kunnen in deze moeilijke tijden met al hun vragen terecht bij een netwerk van ondersteunende partners:

https://www.watwat.be/corona

www.tele-onthaal.be  of telefoon 106

https://www.awel.be/


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?