Ternat werkt aan nieuwe scholenband in Burkina Faso

Meer dan 300 leerlingen van de tweede graad van het Sint-Jozefinstituut van Ternat haalden hun beste Frans boven voor het beantwoorden van de brieven die ze dit schooljaar ontvangen hadden van hun collega’s van het Collège d’Enseignement Générale uit het dorp Bangrin in Burkina Faso. Met deze uitwisseling van persoonlijke post is de eerste stap gezet in een nieuwe internationale scholenband tussen Ternat en Bangrin.

 

Ternat en Bangrin hebben er al een lange gezamenlijke geschiedenis opzitten. De idee van een jumelage tussen scholen in Ternat en dit ongeletterde Peuldorp is intussen tien jaar geleden gelanceerd na de oprichting van een basisschool, waarvan drie klassen gefinancierd werden met de gemeentelijke projectsubsidies voor internationale samenwerking van Ternat. [Archief : Burkinese schooldiploma's met Ternats tintje & Uitreiking van eerste 'Ternatse diploma's' in Burkina Faso]. Elk ISDO-vierdepijlerproject dat van deze subsidies geniet, engageert zich om de bevolking te sensibiliseren voor internationale samenwerking.

 

"Via schoolkinderen kom je natuurlijk heel dicht bij ouders en grootouders, vandaar dat we van meet af aan gewerkt hebben aan een scholenband tussen de gemeentelijke lagere scholen De Kiem van Wambeek en Lombeek met onze dorpsschool in Burkina Faso", aldus projectverantwoordelijke Madeleine Sergooris. "De directie en het onderwijzend personeel van beide scholen hebben elkaar trouwens persoonlijk ontmoet ter gelegenheid van het eerste schoolfeest in Bangrin in juli 2013 waar we met een delegatie van Ternat naar toe zijn gereisd. Mede dank zij de financiële steun van Ternat heeft onze partnerorganisatie ADS in 2015 ook een middelbare school kunnen oprichten in dit Saheldorp. Na twee schooljaren bestaat het college uit een eerste graad met drie klassen en maar liefst 206 leerlingen, de school barst dus al uit haar voegen. Om maar te zeggen hoe groot de noden aan scholing in Burkina zijn, vooral in landbouwgebieden."

 

Dit nieuwe jumelageproject van het Sint-Jozefsinstituut in Ternat, gecoördineerd door de leerkrachten godsdienst, brengt de leerlingen in contact met een andere wereld en realiteit behoorlijk ver van hun comfortabel bed. "Dat er aan weerskanten belangstelling voor elkaar is, hebben we kunnen aflezen aan het enthousiasme waarmee deze tieners uit twee verschillende culturen elkaar persoonlijke verhalen toevertrouwden", gaat Madeleine verder. "Inmiddels is de uitwisseling van post voor dit schooljaar afgerond. De brieven van Jan, Nour, Elke, Pieter en hun klasgenoten uit Ternat zijn zelfs al door Awa, Kadi, Salif, Sidi en collega’s uit Bangrin beantwoord. Ook zij haalden hun beste Frans boven, want de moedertaal van de Peul is het Fulfuldé, en net zoals in Ternat, werden de brieven in klasverband geschreven, onder leiding van de leerkracht Frans. Wie weet dat we met deze tweede internationale scholenband tussen Ternat en Bangrin uitkomen bij een nieuwe generatie wereldburgers."

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?