Tentoonstelling : 'Onze soldaten tijdens WO I'

Van vandaag tot maandag 13 november 2017 houdt Heemkring Opwijk-Mazenzele een uitgebreide tentoonstelling over de Opwijkse en Mazelse soldaten in dienst onder WO I. Hierbij wordt uitgebreid het verhaal gebracht van de meer dan 400 soldaten die geboren zijn in Opwijk en Mazenzele, die er gewoond hebben of er lange tijd of frequent verbleven.

Wie waren ze? Hoe kwamen zij in het leger en in de oorlog? Wat waren hun belevenissen in het leger en aan het front? Hoe hadden ze nog contact met elkaar en met hun thuis? Wat was de betekenis van het frontblaadje 'De stem uit Opwijck'? Welke jongens keerden niet meer terug en vonden hun laatste rustplaats op een militaire begraafplaats in België of in Frankrijk (gesneuveld, verongelukt, geveld door ziekte,…), in een massagraf of in een onbekend graf? ...

Dossiers

Heemkring Opwijk-Mazenzele bezit een foto-opname van de documenten van een groot aantal persoonlijke militaire dossiers van de ca. 480 Opwijkse en Mazelse soldaten van WO I (afkomstig van Opwijk en Mazenzele of er gewoond hebben).
Exclusief op de tentoonstelling kunnen op aanvraag deze dossiers getoond worden op de computer.

Tentoonstelling 'Onze soldaten onder WO I' vindt plaats met medewerking van de Provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Opwijk, het Gemeenschapscentrum H.T.H. en van diverse vrijwilligers, informanten en archiefdiensten, schenkers en bruikleengevers.

Praktisch

- vrijdag 10 en maandag 13 november 2017: voorbehouden voor de schoolgaande jeugd (bezoeken enkel in klasverband).

Open voor het publiek:

- zaterdag 11 november: doorlopend van 10 tot 18 uur en na de gemeentelijke plechtigheid Wapenstilstand vanaf 19u30.

- zondag 12 november: doorlopend van 10 tot 18 uur.

In het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk te Opwijk.

Gratis toegang.

Meer info: www.heemkringopwijk.net/wo1/soldaten


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?