Technische dienst teruggefloten na zoutexperiment op begraafplaats

Groen Gooik zal klacht indienen tegen de gemeente omdat het gebruik van zout als bestrijdingsmiddel verboden is op openbaar domein. Dat gebeurde onlangs op de begraafplaats van Gooik. “Hittegolf, maar de begraafplaats van Gooik ligt vol witte 'sneeuw'”. In werkelijk is het zout.  De gemeente geeft de fout toe.

Lees verder onder deze foto

“De gemeente geeft het slechte voorbeeld en zou beter moeten weten want de regelgeving hierover is heel duidelijk. We pleiten al langer voor consequent ingroenen van alle begraafplaatsen en vinden het positief dat dit al gebeurde in Leerbeek en ook elders op de planning staat, maar dit rechtvaardigt niet om nodeloos en illegaal schade toe te brengen aan de biodiversiteit en de waterkwaliteit op de andere begraafplaatsen”, zegt Alwin Loeckx van Groen Gooik.

Vanuit Groen hebben ze begrip dat het onderhoud van begraafplaatsen belangrijk is en waarderen ze de inzet van de gemeentelijke groenarbeiders. “Maar we zijn het niet eens met illegaal gebruik van producten. Er wordt al jaren te laks opgetreden tegen milieuproblemen, dat de gemeente nu zelf overtredingen begaat moet dan ook duidelijk terechtgewezen worden.”

Burgemeester Simon De Boeck geeft toe dat er een fout is gemaakt. “Ik kan daar vrij kort over zijn. We hebben eveneens vastgesteld dat een team van onze technische dienst op eigen initiatief experimenteerde met zout als onkruidbestrijding. Dit op een beperkte oppervlakte van een kerkhof. Deze poging is geenszins het beleid of een vraag van de gemeente. De ploeg werd terecht gewezen en dit zal zich dan ook niet meer voordoen.”

“Ik benadruk verder graag nog eens wat het beleid van de gemeente wel is. Visievorming en planopmaak voor elk van de 5 begraafplaatsen. Doel is volledige vergroening met grindgazon. Leerbeek is alvast uitgevoerd als pilootproject. De overige begraafplaatsen worden in de komende 2 jaar integraal vergroend zodat ze onderhoudsvriendelijker, pesticidenvrij en biodiverser worden”, aldus De Boeck.

Ingezonden foto's

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?