Technische dienst is gestart met ‘veiligheidsmaaibeurten’

Het Galmaardse gemeentebestuur is begonnen met de eerste veiligheidsmaaibeurten in eigen beheer met verschillende maaimachines.

“Volgens het Bermbesluit mogen de bermen niet vóór 15 juni gemaaid worden. Er mag wel een veiligheidsmaaibeurt vóór 15 juni toegestaan om de verkeerstekens en de signalisatie vrij en zichtbaar te houden en de bermen langs gevaarlijke trajecten te maaien.  In een tweede fase gaan we alle bermen maaien op al onze gemeentewegen maar rekening houdend met de fauna en flora die aanwezig is”, zegt schepen Ludo Persoons.

“Voor het borstelen hebben we per deelgemeente een parcours uitgestippeld. Het is de bedoeling dat we eerst de belangrijkste wegen en pleinen grondig borstelen. Hiervoor hebben we de voorbije jaren geïnvesteerd in een borstelmachine die meteen ook alle restanten opzuigt. Voor de voetpaden en moeilijke bereikbare plaatsen hebben we recent een compact en goed wentelbare borstelmachine aangekocht.”

“Ondertussen heeft onze technische dienst ook heel wat tijd en energie gestoken in het preventieve onderhoud van de kerkhoven. Hier zijn we vooral aangewezen op handenarbeid aangezien chemische sproeistoffen niet meer zijn toegestaan. Om de handenarbeid te verlichten heeft het bestuur ondertussen ook een aantal belangrijke investeringen gedaan in machines”, aldus Persoons.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?