Tachtigers vragen erosiepoel om hun huis droog te houden

In het gehucht ‘De Mataat’, genoemd naar het fluitsignaal van de stoomtram, is dat vervoermiddel al lang verdwenen maar water- en modderstromen zijn er blijven bestaan en zelfs nog toegenomen. Dat ondervinden Alice Goens en Marcel Bastiaens meer en meer.

Alice en Marcel bewonen een oud hoevetje op het einde van een zijweg van de Bosstraat. Alice Goens erfde het huis van haar moeder. “Ik beloofde haar om hier te komen wonen, als wisten we welke erfenis we er zouden bij krijgen want ik ben de vierde generatie die hier woont. Bij elke serieuze regenbui staan we onder water. Je weet niet met welke kracht dat water op ons afkomt.”

Lees verder onder de foto's

Met de klimaatverandering nemen ook voor Alice en Marcel de wateroverlastproblemen toe. Telkens er regen wordt aangekondigd neemt de stress toe. Hun eigendom paalt aan een afhellend veld, van waar er een beekje langs hun huis stroomt. De wateroverlast is regelmatig ook te zien op de parking van de frituur, op de gewestweg en soms zelfs tot op het terrein van de stelplaats van De Lijn.

“De gemeente heeft hier een rooster geplaatst maar het water stroomt daar aan die hoge snelheid gewoon over. De beek, die naar de Edingsesteenweg loopt, wordt al jaren niet meer geruimd. We deden zelf ook al ons best door een drainering aan het leggen en het plaatsen van een stevige plank om het water af te leiden. Maar dat blijkt onvoldoende om het hier toch wat droog te houden”, vertellen Alice en Marcel.

De tachtigers breken al jaren het hoofd over een duurzamer oplossing tot ze op www.persinfo.org het artikel lazen over de aanleg van een erosieproject op de velden van Bree Eik. “Dit zette ons aan het denken over een gelijkaardige oplossing. Het maïsveld bergt af naar een veel bewandeld pad. Het onderste gedeelte staat altijd nat waardoor  de maïs daar toch niet groeit. Misschien kan de gemeente er ook een dammetje bouwen en een opvangvijver aanleggen op het laagste stuk van het veld. Dat zou zeker al veel miserie oplossen”, aldus Alice en Marcel.

Oplossingen

Burgemeester Simon De Boeck: “Gooik heeft momenteel acht problematische plaatsen bij hevige regenval. Die worden, in overleg met de provinciale erosieambtenaar, stap voor stap opgelost. We plaatsten al dammen aan de Kleistraat en de Zwartschaapstraat en van daaruit kregen we sindsdien geen klachten meer. We zijn nu bezig met de Mgr Abbeloosstraat en Kerkhofstraat en dan het grotere project langs de Winnepenninckxstraat. Vaak ligt de oorzaak op landbouwgronden en dan moeten we proberen een akkoord te sluiten met de eigenaars, die daar ook niet altijd voor staan te springen. We gaan nu ook het probleem van de Bosstraat van nabij bekijken.”

De burgemeester herinnert er nog eens aan dat de ruilverkaveling oplossingen voorziet voor de erosieproblemen maar geeft toe dat die pas vanaf 2025 zouden kunnen aangepakt worden. “Nu zullen we de problemen stuk voor stuk moeten oplossen”, aldus  Simon De Boeck.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?