Grootschalig erosieproject beschermt omgeving Winnepennincksstraat


Het landschapsproject Bree Eik gaat samen met de gemeente Gooik langs de Winnepennincksstraat in Leerbeek een groot erosiepreventieplan uitvoeren. Daarmee worden lager gelegen woningen beter beschermd en kan afgestroomde waardevolle aarde weer benut worden op het veld.

Bij zware regenbuien stroomt er heel wat water en modder naar de Winnepennincksstraat. Dat komt van een veld van 20 hectare waarvan er ongeveer 7 hectare afhelt naar de straat. Het landschapsproject Bree Eik, eigenaar van de velden, wil daar iets aan doen. “We werden er door bewoners van de Winnepennincksstraat op gewezen dat er veel modder van het veld stroomt en dat ze last hebben van opstijgend grondwater in hun kelders. Ons team van deskundigen heeft samen gezeten met de gemeente, de provinciale erosieambtenaar en de buurtbewoners. We hadden de erosieambtenaar gevraagd een plan op te maken, dat hij op de bijeenkomst voorstelde”, vertelt Rollin Verlinden, die als ecoloog voor het landschapsproject Bree Eik werkt.

Lees verder onder dit plan:

“In het plan wordt een lange geul aangelegd op de brede grasstrook die er nu al ligt. Met de aarde wordt er ook een dammetje gebouwd. De geul leidt het water af naar een bufferbekken, een grote poel. Van daar kan het water geleidelijk naar de beek lopen en kan de modder bezinken. Die modder, die uit waardevolle aarde bestaat, kunnen we dan weer op het veld uitstrooien.”

Er wordt hier deze keer niet gekozen voor een hakselhoutdam zoals in vele andere erosieprojecten. “Bij een hevige plensbui zie je een vloedgolf op je afkomen. Dat hou je niet tegen met een hakselhoutdam. We gaan voor een oplossing die het volledige probleem voorkomt en niet voor halve oplossingen. We maken er ook een landschapsproject van. Zo wordt de grasstrook ingezaaid met bloemenmengsels. Zo bekomen we in meerder aspecten een win-win-operatie”.

Nu is de gemeente aan zet door te zorgen voor een vergunning en de aanvraag van subsidies. De werken zouden wellicht volgend jaar al kunnen uitgevoerd worden als alles mee zit. Het landschapsproject Bree zal na de realisatie instaan voor het onderhoud van het erosieproject zoals het ruimen van de modderpoel.

Ondertussen is het landschapsproject Bree Eik al begonnen met het oplossen van een aantal problemen. Zo werden de inritten voor landbouwvoertuigen, die water en modder naar de straat loodsen afgeschaft en verplaatst en opgevuld om afstroming al tegen te gaan. Er wordt ook bij het bewerken van de akker rekening gehouden met de helling.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?