Subsidiereglement gemeentelijk promotiefonds aangepast

De gemeente Gooik kent, sinds september 2020, subsidies toe aan organisatoren van evenementen en promotionele activiteiten met een bovenlokale, nationale en/of internationale uitstraling. Met deze subsidie wil de gemeente organisatoren die de naamsbekendheid en het imago van Gooik op een duurzame manier versterken bij bewoners, bedrijven en bezoekers, steunen. Door een aanpassing van het reglement kan een organisator nu meerdere aanvragen doen.

Na de aanvraag én als de organisator aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldoet, krijgt de organisator dan subsidies uit het gemeentelijk promotiefonds. Eind 2021 werd de werking geëvalueerd. De voorgestelde aanpassingen werden op de gemeenteraad van januari 2022 goedgekeurd.

Gunther De Wilde, schepen van Dienstverlening, vertelt meer over de aanpassingen: “In 2020 werden er, door corona, helaas geen evenementen georganiseerd en werden er geen subsidies toegekend. In 2021 hebben we 2 organisatoren van evenementen telkens een subsidie van 5000 euro kunnen toekennen.” Dat zijn Muziekmozaïek voor Gooikoorts en Gooik Sportief voor wielerwedstrijd.

“Uiteraard hopen we in 2022 nog meer evenementen een subsidie te kunnen geven. Daarom hebben we enkele aanpassingen aan het reglement doorgevoerd. Zo is het vanaf nu mogelijk dat een organisator meerdere aanvragen per jaar doet. Dat is eigenlijk een win-win situatie voor zowel de organisator, die meerdere keren subsidies kan krijgen, als voor de gemeente, die meer kans tot naamsbekendheid krijgt”, gaat De Wilde verder.

“Een andere aanpassing gaat over activiteiten die buiten de gemeente worden georganiseerd. Enkel Gooikse verenigingen die erkend zijn, kunnen dan een subsidie aanvragen. Maar dit heeft weinig invloed op het aantal subsidieaanvragen. Aan belangrijke voorwaarde,  zoals het feit dat elke gesubsidieerde activiteit publiek toegankelijk moet zijn voor elke Gooikenaar, werd niet geraakt.”

Een aanvraag indienen kan via het aanvraagformulier op www.gooik.be/vrijetijd/evenementen . De aanvrager moet zijn aanvraagdossier minimum 3 maanden voorafgaand aan de activiteit indienen.

“Ik doe dan ook graag een warme oproep aan organisatoren, verenigingen, bedrijven, individuele personen, … om bij activiteiten die aan de voorwaarden voldoen, zeker een aanvraag te doen. Samen kunnen we onze Parel van het Pajottenland nog meer doen blinken!” aldus De Wilde.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?