Strengere regels voor elektrische steps in Brussel

Vanaf vandaag 1 juli gelden nieuwe verkeersregels voor elektrische steps. Tegelijk neemt het Brussels Gewest bijkomende maatregelen, waaronder het verlagen van de maximumsnelheid van deelsteps.

Om een harmonieus samenleven en de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen, neemt Brussel Mobiliteit bijkomende maatregelen naast de strengere regels die vanaf 1 juli van toepassing zullen zijn. ​

Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit: "Elektrische steps zijn een handige manier om je te verplaatsen, zolang ze voetgangers en personen met een beperkte mobiliteit niet hinderen. Dat is nu te vaak wél het geval. Op een paar jaar tijd zijn er duizenden van die deelsteps in onze straten verschenen. Hoog tijd voor striktere reglementering. Bovenop de federale regels, besliste het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de snelheid van steps automatisch te beperken in de voetgangerszones en het aantal steps per operator te beperken. En ter herinnering: ook voor gebruikers van elektrische steps gelden de verkeersregels. De regels respecteren verhoogt je eigen veiligheid én die van andere weggebruikers."

Automatische snelheidsbeperking

Brussel Mobiliteit heeft samengezeten met de aanbieders van deelsteps om de maximumsnelheid van de e-steps in de voetgangerszone in het stadscentrum en de semi-voetgangerszone op de Elsensesteenweg tussen de Waversesteenweg en het Fernand Cocqplein automatisch te beperken tot 8 km/u.

Bart Dhondt, Schepen van Mobiliteit van de stad Brussel: "Ouders, hun kinderen en mensen met mobiliteitsproblemen voelden zich niet langer op hun gemak in de voetgangerszone. Door ervoor te zorgen dat de deelsteps er niet sneller dan stapvoets kunnen rijden, wordt de voetgangerszone weer een ruimte voor iedereen."

Yves Rouyet, Schepen van Mobiliteit in Elsene: "De centrale ligging, de trendy levensstijl en de jonge bevolking maken van Elsene een uitstekende markt voor aanbieders van alternatieve mobiliteit. Op papier ziet dat er goed uit maar het wordt stilaan te veel. De bevolking ergert zich aan de her en der achtergelaten struikelsteps en aan het ongepaste gedrag dat de zwaksten in gevaar brengt. Een krachtig optreden was dringend nodig."

Op alle andere plaatsen in het gewest is de snelheid van de deelsteps beperkt tot 20 km/u, een maatregel die ook bedoeld is om de steppers zelf te beschermen. We stellen in Brussel namelijk vast dat het aantal ongevallen waarbij een elektrische step betrokken is aanzienlijk is gestegen (van 36 in 2021 tot 122 in 2022, d.w.z. +230%).

Veranderingen in het verkeersreglement

Vanaf 1 juli gaan in heel België nieuwe verkeersregels voor elektrische steps in voege.

Georges Gilkinet, Federaal Mobiliteitsminister licht toe: "De wereld is veranderd en onze mobiliteit ook. De elektrische stept maakt nu deel uit van ons dagelijks leven. Maar met de toename van het aantal ongevallen, soms met ernstige gevolgen, was het noodzakelijk te reageren. Vanaf 1 juli worden nieuwe regels van kracht om de stepgebruikers en de andere weggebruikers beter te beschermen. Laten we samen streven naar meer veiligheid en minder ongevallen op onze wegen. All For Zero".

Een ​ overzicht:

  • Geen elektrische step voor wie jonger is dan 16 jaar, behalve een beperkt aantal uitzonderingen (speelstraten, woonerven, voorbehouden wegen, enz.).
  • Gebruikers van een e-step worden voortaan als fietser beschouwd, ongeacht de snelheid. Dat betekent dat ze de verkeersregels die gelden voor fietsers moeten naleven. Concreet betekent dit dat ze niet langer op de stoep mogen rijden maar gebruik moeten maken van het fietspad. Indien er geen fietspaden zijn, moeten zij de weg gebruiken.
  • Een uitdrukkelijk verbod om passagiers te vervoeren op dit type voertuig. Op één step rijdt slechts één persoon, nooit twee.

Hoe een deelstep achterlaten?

Om de verplaatsingen van voetgangers en vooral minder mobiele personen (rolstoelgebruikers, slechtzienden, mensen met een kinder- of boodschappenwagen, enz.) niet te hinderen, gelden een aantal richtlijnen voor het correct stallen van deelsteps:

  • staand, niet liggend,
  • niet op voet- en fietswegen, blindegeleidetegels en voor een zebrapad, ​
  • niet op het fietspad of op fietsmarkeringen,
  • niet aan de in- en uitstapzone aan openbaar vervoerhaltes.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?