Strengere interpretatie wetgeving geen problemen voor carnaval Halle

Een aantal carnavalverenigingen uit de Kempen en Limburg maakt zich ongerust. Door een strengere interpretatie van de regelgeving op praalwagens riskeren carnavalgroepen in de problemen te komen. Bestuurders van tractoren moeten over een juist rijbewijs beschikken om een aanhangwagen te mogen trekken en die tractoren moeten gekeurd zijn. Maar in Halle is dat probleem de vorige jaren al opgelost.

Bij Hallactraction kregen ze uit carnavalmiddens het signaal dat de regelgeving in een aantal streken strenger wordt toegepast. “Naar ons weten is er hier geen probleem maar we gaan de ordediensten wel vragen hoe het moet. Er zijn nog een aantal overlegvergaderingen gepland”, zegt Bart Mary van Halattraction.

De politie van de zone Zennevallei stelt de caravalgroepen gerust. “Halattraction doet al jaren enorme inspanningen op het vlak van veiligheid en het daarbij horende in orde zijn met geldende reglementeringen. Een bestuurder moet het juiste type rijbewijs hebben voor het desbetreffende voertuig. Het toezicht hierop gebeurt reeds jaren door Halattraction in samenwerking met de toenmalige politiezone Halle en nu de politiezone Zennevallei, verkeersdienst. Er is jaarlijks een inlevermoment van 'vereiste documenten' die de carnavalsgroepen en -verenigingen moeten inleveren.  De rijbewijzen, verzekeringsdocumenten en dergelijke worden dan ook reeds jaren gecontroleerd. De aankondiging van de strengere interpretatie van de regelgeving betekent voor ons geen verandering”, aldus politiewoordvoerder Anneleen Adang.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?