Strengere aanpak sluikstorten loont in Halle


Halle zet sinds dit jaar nog harder in op de problematiek van het sluikstorten. Wie betrapt wordt, mag zich aan een factuur van minimaal 500 euro verwachten. Een aanpak die loont. Naast die strenge handhaving blijven we ook inzetten op sensibilisering. Want een propere stad is leuker om in te wonen.

 Hoge boetes schrikken sluikstorters af

Ook Halle ontsnapt jammer genoeg niet aan sluikstorten. Mensen laten hun afval achter in bermen en bosjes of droppen het aan een glasbol. En dat kan echt niet. Het gaat om het gedrag van enkelingen, maar het veroorzaakt ergernis bij veel Hallenaren. En het kost ons als stad handenvol geld.

Schepen Johan Servé (afvalbeleid): "Sinds begin dit jaar zetten we samen met de wijkagenten van de lokale politie Zennevallei nog meer middelen in om sluikstorters te betrappen en bestraffen. Dankzij de meldingen van alerte Hallenaren konden we 80 plekken in kaart brengen die populair zijn bij sluikstorters. Intussen zijn er op 18 van die hotspots camera’s geplaatst. En ze missen hun effect niet. In de eerste acht maanden van dit jaar konden we 57 sluikstorters identificeren. De boetes die ze krijgen voorgeschoteld, zijn deze legislatuur ook fors verhoogd. De sluikstorters betalen de rekening voor de opruimkosten. Wie zich schuldig maakt aan sluikstorten, mag een factuur van minimaal 500 euro verwachten en een GAS-boete erbovenop. In totaal werd dit jaar zo al voor 35.000 euro aan boetes uitgeschreven. Ter vergelijking: in heel 2019 was dat 5700 euro. De gepeperde rekening die we sinds een tijdje presenteren, schrikt sluikstorters af. We zien de laatste weken het aantal inbreuken dalen. Dat stemt ons hoopvol. Maar de strijd tegen sluikstorten gaat verder."

 Halle gaat verder ondergronds

"Onze stad zet ook een nieuwe stap richting ondergrondse afvalinzameling. Daarvoor voorzien we jaarlijks een budget van 90.000 euro. Samen met de afvalintercommunale Intradura startten we een aantal jaar geleden met het ondergronds plaatsen van de eerste glascontainers. Een werk van lange adem, maar we zetten door. Elk jaar verdwijnen minstens drie Halse glascontainers onder de grond. Waarom dat zo belangrijk is? Bovengrondse exemplaren zijn niet bepaald een streling voor het oog én ze trekken ook sluikstorters aan. Om wie in de verleiding komt om z’n afval achter te laten op andere gedachten te brengen, plakten we stickers rond een aantal glascontainers. Andere Vlaamse deden ons dat voor en daar blijkt die aanpak goed te werken. Aan elke container worden ook bordjes gezet met het aantal sluikstorters dat al werd betrapt. Zo krijgen overtreders de duidelijke boodschap dat ze niet wegkomen met hun wangedrag."

 

Halle start dit jaar ook met ondergrondse textielinzameling. De containers voor kledij en ander textiel verdwijnen in de Gasthuisstraat, de Vredelaan en de Tulpenlaan onder de grond. "Merken we dat het sluikstorten aan die ondergrondse containers afneemt? Dan gaan we verder op ons elan en plaatsen we ook andere textielcontainers onder de grond. Later dit jaar leggen we aan de gemeenteraad ook een nieuwe verordening voor, waarin opgenomen zal staan dat bouwheren of verkavelaars die meer dan 10 wooneenheden realiseren een ondergrondse afvalstraat moeten voorzien", zegt de schepen.

Gratis ophaling van grof vuil is geen optie

"We horen vaak dat het feit dat de inzameling van grof huisvuil sinds een aantal jaar betalend is, aan de basis zou liggen van de sluikstortproblematiek. Maak dat opnieuw gratis en het probleem lost zich vanzelf op, klinkt het. Maar zo eenvoudig is het niet. Elke Vlaamse stad of gemeente kreeg een maximaal restafvalcijfer dat de inwoners jaarlijks mogen produceren. Voor Halle is dat 159 kg per inwoner. Willen we dat streefcijfer halen, dan moeten we met z’n allen een inspanning doen. Door goed te sorteren, raken we al een eind ver. Met heel wat afval als glas en karton kan je gratis terecht in het recyclagepark. De inzameling van grof huisvuil opnieuw kosteloos maken, is geen optie. De Vlaamse overheid verbiedt dat en het zou de inspanningen die we de voorbije jaren leverden, tenietdoen", besluit schepen Servé.

Foto's: Jan Demol

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?