Stoelendans in college van schepenen en burgemeester

Huidig burgemeester Luc Deconinck bedankte tijdens de laatste gemeenteraad van 2020 alle raadsleden voor de fijne samenwerking de afgelopen 8 jaar. Verschillende fracties namen op het einde van de zitting het woord om de burgemeester te bedanken. Toekomstig burgemeester Jan Desmeth kondigde bovendien aan dat het college van burgemeester en schepenen Luc Deconinck begin 2021 zal voordragen als ere-burgemeester.

Schepen Paul Defranc verlaat het college en wordt vervangen door Brahim Harfaoui. Schepen Harfaoui neemt de bevoegdheden van Paul Defranc over. Enkel Vlaams beleid en dierenwelzijn wordt toegevoegd aan de bevoegdheden van schepen An Speeckaert. [Archief : Brahim Harfaoui legt eed af als nieuwe schepen]

Schepen  Gunther Coppens legde op 15 december zijn eed af als gedeputeerde van het provinciebestuur. Het is de eerste keer in de  geschiedenis dat Sint-Pieters-Leeuw een gedeputeerde levert. [Archief : Gunther Coppens legt eed af als nieuwe gedeputeerde]

Olivier Huygens en Veerle Seré zullen vanaf 1 januari 2021 het college vervoegen. Olivier Huygens neemt de bevoegdheden mobiliteit en  verkeer,  gebouwen en ICT,  lokale economie en landbouw voor zijn rekening. Veerle Seré wordt schepen van financiën en begroting, begraafplaatsen en erediensten, personeel en archief.

Herwig Smeets wordt als schepen van Welzijn, OCMW en sociale zaken de opvolger van Jan Desmeth.Ook Sport en  nutsvoorzieningen blijven bevoegdheden van schepen Smeets.

Jan  Desmeth zal naast de typische ‘burgemeestersbevoegheden’ ook  instaan voor senioren en cultuur. [Archief : Jan Desmeth legt eed af als nieuwe burgemeester]

Kim Paesmans (N-VA) en Lucien Wauters (CD&V) komen in de gemeenteraad vanaf januari 2021 ter vervanging van respectievelijk Luc Deconinck en Paul Defranc. Armand Ost vervangtKim Paesmansin het bijzonder comité van de sociale dienst.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?