Steun voor milieuprojecten van scholen in Gooik en Roosdaal

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent voor dit schooljaar subsidies toe aan 17 innovatieve STEM-projecten in Vlaams-Brabant en Brussel goed. De projecten passen in een oproep aan scholen uit het basis-, secundaire en volwassenenonderwijs om leerlingen, leerkrachten en externe partners te laten samenwerken aan een project om jongeren bewust te maken van de klimaatproblematiek.

Allemaal klimaatambassadeur

Naast energiebesparende investeringen wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits met deze projecten werk maken van sensibilisering van leerkrachten, leerlingen en cursisten. Zij moeten allemaal klimaatambassadeurs worden. De klimaatuitdaging is bovendien een uitgelezen opportuniteit om de maatschappelijke relevantie van wetenschap en techniek op school te verduidelijken. Daarom investeert minister Crevits 375.000 euro in 92 innovatieve projecten in heel Vlaanderen die STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) en klimaat aan elkaar koppelen. Het is daarmee ook één van de 11 klimaatmaatregelen die in de onderwijssector genomen worden om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse regering te realiseren.

Innovatieve projecten

17 scholen uit Vlaams-Brabant en Brussel kregen nu de goedkeuring en subsidies voor hun projecten. Daarvan zijn er 7 scholen uit het basisonderwijs en 10 uit het secundair onderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor de klimaatuitdaging kunnen de verschillende disciplines van STEM zoals techniek, technologie en ingenieurswetenschappen een wezenlijk verschil maken. Het is fantastisch om te zien dat scholen massaal op deze oproep hebben gereageerd met projecten waarbij ze werken rond biofuel of een CO2-toestel ontwerpen en bouwen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Op die manier maken jongeren kennis met de innovatieve aspecten van een toekomstig beroep of opleiding én worden ze bewust gemaakt van de klimaatproblematiek. Hiermee brengen we twee belangrijke en actuele thema’s samen.”

In onze regio gaan er subsidies naar scholen in Gooik en Roosdaal.

Sportbasisschool De Oester Gooik, VBS De Bron, GLS De Oester, Dorpsschool Kester basisonderwijs  en gemeentelijke kleuterschool 'het nestje' Leerbeek krijgen elk 2500 € voor het project ‘De Klimaatbende van Gooik’

De Gooikse basisscholen werken een heel schooljaar naar het gezamenlijk project ‘De Klimaatbende van Gooik’ toe. Directrice Gerda Jacobs van de Dorpsschool Kester licht toe. “Onze leerkrachten volgen al 3 jaar het STEM-traject. Volgend schooljaar worden de leerlingen er bij betrokken. We werken nu al sterk rond natuur. Het jaarthema is ‘Natuur? Natuurlijk!’, als opstapje naar de deelname aan de ‘Milieubende van Gooik’. Dat is een gezamenlijk project met alle Gooikse scholen. Er komen onder meer lezingen over het klimaat, we gaan meteropnamen doen om de leerlingen er bewust van te maken dat ze beter omgaan met het klimaat en thuis ook zuinig gaan omspringen met energieverbruik.” I

IMI Roosdaal krijgt 4.820 € voor een ‘Breed traject, link met EDO! Klimaatsmeting, duurzame energie, Co2-reductie en sensibilisering.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?