Sterke stijging aantal fietsers in Halle

Net als drie jaar geleden deed Fietsersbond Halle mee aan de Vlaamse Fietstelweek, georganiseerd door Fietsberaad Vlaanderen. Daarbij worden het aantal fietsers op een aantal belangrijke punten in een stad geteld. Velen merkten de afgelopen maanden al een sterke stijging op van het aantal fietsers. Met de tellingen van deze week wordt dit ook effectief aangetoond. Het aantal fietsers is op drie jaar tijd in Halle sterk gestegen, afhankelijk van de telmomenten tussen 27 en 64%. Een bewijs dat de verbeterde infrastructuur een positief effect heeft. Toch blijven er nog te veel zwakke schakels over. Fietsersbond Halle roept de stad op om via “quick wins” snel de grootste problemen aan te pakken.

 

Het is de tweede keer dat Fietsersbond Halle aan het initiatief van het Fietsberaad deelneemt. In de meeste steden doen de stadsdiensten dit of wordt er met telslangen of (al dan niet mobiele) telpalen gewerkt. Het is jammer dat stad Halle dit jaar opnieuw niet deelneemt. Het is belangrijk om het aantal fietsers en de door hen gevolgde routes in kaart te brengen, zodat het beleid daar op afgestemd kan worden. Omdat de stad niet inging op de vraag van het Fietsberaad en om te vermijden dat er dus geen cijfers in Halle beschikbaar zouden zijn, hebben enkele vrijwilligers van de Fietsersbond dit op zich genomen. Er werd geteld op drie locaties, ter hoogte van de Bospoortbrug, op de Roggemanskaai aan de kruising met de nieuwe Spoorwegstraat op de kanaalroute en aan Nederhem op de Sasbrug.

 

Aan de Bospoortbrug werd in 2015 twee opeenvolgende dagen geteld, telkens tussen 7 en 9 uur. Op 17/09/2015 telde men 441 fietsers, op 18/09/2015 werden er 344 fietsers geteld. Dit jaar steeg het aantal fietsers naar 563. Vooral de stijging richting het centrum en dan met name van de schoolgaande jeugd is opvallend.

 

Het fietsverkeer komende uit de Sint-Rochusstraat heeft sedert een jaar een fietssuggestiestrook en meer ruimte gekregen door het éénrichtingsverkeer. De Bospoortbrug zelf blijft een gevaarlijke schakel in de route naar school; heel wat fietsers wringen zich tussen het auto – en busverkeer. Na de voltooiing van de Zuidbrug zal de situatie aan de Bospoortbrug voor fietsers sterk verbeteren. Maar Fietsersbond Halle stelt voor om op korte termijn de gekleurde fietssuggestiestrook van en naar Sint-Rochus ook op de Bospoortbrug door te trekken tot aan de Basiliekstraat. Zo krijgen fietsers meer zichtbaarheid en meer ruimte; het autoverkeer kan dan achter de fietsers blijven in plaats van omgekeerd. Ook de Basiliekstraat zelf tot aan de Parklaan blijft gevaarlijk; dit gedeelte zou beter eveneens het statuut van fietsstraat krijgen.

 

Ook op de Roggemanskaai ter hoogte van de Audi garage werd geteld. Hier zijn er geen vergelijkende cijfers, want op deze locatie werd er in 2015 niet geteld. In totaal telde de Fietsersbond op de kanaalroute 160 fietsers, 126 in de richting van Brussel, 34 in de richting van Halle. Veel fietsers deden hun beklag over de gevaarlijke oversteek in de bocht vooral voor fietsers die van Brussel komen richting Halle. Ook hier zijn dringend maatregelen nodig.

 

Een derde telpunt was op Nederhem, ter hoogte van rotonde aan het zwembad. Hier werden 280 fietsers geteld tussen 7u30 en 8u30. Ook deze veel gebruikte route heeft meerdere onduidelijke punten en kan met weinig kosten sterk verbeterd worden. Fietsersbond heeft dit al meerdere malen aangekaart en voorstellen ter verbetering gedaan, maar voorlopig zonder positief resultaat. Fietsersbond Halle dringt daarom nogmaals aan om meer werk te maken van een betere fietsveiligheid in Halle.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?