Steeds meer taalpromotie bij sportclubs via VZW 'De Rand'

Er is steeds meer vraag naar taalpromotie en ondersteuning bij sportclubs in de Vlaamse Rand om de Nederlandstalige werking te ondersteunen. Zo heeft vzw "de Rand" de afgelopen jaren vanuit alle gemeenten  uit de Vlaamse Rand vragen tot ondersteuning gekregen. Dit blijkt uit een schriftelijke vraag van Inez De Coninck (N-VA) aan minister van Vlaamse Rand en sport Ben Weyts (N-VA).

"sportclubs hebben nood aan ondersteuning om met deze sterk evoluerende context om te gaan met respect voor het Nederlandstalig karakter van de regio en de club.", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Inez De Coninck (N-VA) uit Opwijk.

De instroom van anderstaligen en nieuwkomers in sportclubs is groot. Dit als gevolg van de internationale bekendheid van vele sporten. Hierdoor vormen sportclubs een plek waar kinderen en ouders met vele verschillende achtergronden elkaar ontmoeten wat zorgt voor druk op de Nederlandstalige werking van sportclubs. Dankzij de ondersteuning van Vzw 'de Rand' kunnen sportclubs kinderen en hun ouders een oefenkans Nederlands bieden, want dat is vaak de reden waarom ouders hun kind inschrijven in een Nederlandstalige club.

Vzw "de Rand" zet al een aantal jaren in op sportondersteuning. Zo hebben 26 sportclubs uit de Vlaamse Rand al boekjes en speldozen bij vzw 'de Rand' besteld en kende de website www.boestjesportclub.be 1854 unieke bezoekers. Daarnaast heeft vzw 'de Rand'  de voorbije jaren 14 clubs specifieke terreinondersteuning gegeven. Deze procesbegeleiding is een intensieve en integrale ondersteuningsvorm op clubniveau waarbij 'de Rand' al haar methodieken en materialen actief gebruikt en de clubs hierbij begeleidt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?