Steeds meer bibliotheken automatiseren uitleensysteem

Dit jaar krijgen de bibliotheken van Galmaarden, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal een subsidie van de provincie voor het automatiseren van hun uitleensysteem. Deze gemeenten maken gebruik van het laatste subsidiejaar. In 2018 vallen deze subsidies weg omdat het provinciaal cultuurbeleid wordt overgenomen door de Vlaamse overheid. "Of de Vlaamse overheid vanaf volgend jaar de lokale bibliotheken op dezelfde manier zal ondersteunen is nog onduidelijk", aldus gedeputeerde Tom Dehaene.

Radiogolven

De bibliotheken zullen uitgerust worden met het zelfuitleensysteem RFID dat werkt op basis van radiogolven. "In de bibliotheekmaterialen wordt een unieke chip aangebracht die alle info over het werk draagt en met scanners kan worden uitgelezen. Dankzij de chip zijn alle bibliotheekmaterialen meteen ook beveiligd tegen diefstal. Door deze innovatie kunnen de bibliotheekbezoekers zelf materialen inleveren, uitlenen en verlengen via de zelfuitleenbalie. Ook leengeld of boetes kan men direct betalen via een geïntegreerd betaalsysteem," zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor informatica.

"We willen de Vlaams-Brabantse bibliotheken stimuleren om over te stappen naar dit systeem omdat het de efficiëntie bevordert. Bibliotheekpersoneel verliest minder tijd aan repetitief werk en kan zich meer wijden aan het ondersteunen van bezoekers en andere inhoudelijke taken. We geven een subsidie van 328.504 euro aan de 16 bibliotheken die van deze technologie gebruik zullen maken," zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur. "Dankzij de provinciale ondersteuning kunnen ook kleinere bibliotheken de overstap maken naar zelfuitleen. Of de Vlaamse overheid vanaf volgend jaar de lokale bibliotheken op dezelfde manier zal ondersteunen is nog onduidelijk."

Ambitie

Sinds 2009 steunt de provincie Vlaams-Brabant bibliotheken die het inleveren, uitlenen en verlengen van materialen automatiseren via een zelfuitleensysteem. En sinds 2015 kunnen gemeenten voor de aankoop van dit systeem ook beroep doen op een samenaankoopovereenkomst van VERA.

Waar in 2015 de bibliotheken van Dilbeek, Wemmel, Zaventem, Keerbergen, Halle, Meise, Gooik en Sint-Pieters-Leeuw gebruik maakten van deze samenaankoop volgen dit jaar nog eens 16 bibliotheken dit voorbeeld: Bekkevoort, Bertem, Galmaarden, Grimbergen, Herne, Holsbeek, Huldenberg, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Machelen, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Tienen, Zemst en Zoutleeuw.

Vanaf  2018 zullen er uiteindelijk 42 Vlaams-Brabantse bibliotheken met zelfbediening werken.

VERA

VERA is  het Vlaams-Brabants steunpunt e-government, een autonoom provinciebedrijf dat de provincie in 2000 opgericht heeft. VERA begeleidt lokale besturen bij informaticaprojecten en richt zich ook tot de gemeentelijke bibliotheken.

"Wij steunen vooral gemeenten, OCMW’s, politiezones en hulpverleningszones bij hun ICT-projecten. Nu hebben we voor de eerste keer een raamcontract specifiek voor bibliotheken gemaakt, maar zij zijn geen onbekenden voor ons. In het verleden hebben we talrijke audits uitgevoerd bij bibliotheken in heel Vlaams-Brabant om de overstap naar het Provinciaal Bibliotheeksysteem te begeleiden," legt directeur Véronique Janssens uit. "We denken mee hoe we de beste diensten kunnen aanbieden aan onze burgers."

De werkwijze van VERA is gebaseerd op samenwerkingsverbanden. VERA zoekt niet naar individuele oplossingen voor elk bestuur apart, maar naar structurele oplossingen die meerdere besturen kunnen gebruiken.

VERA blijft de bibliotheken ondersteunen via het raamcontract voor samenaankoop.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?