Stadsbestuur neemt corrigerende maatregelen

Naar aanleiding van onregelmatigheden bij het gemeentebestuur Anderlecht en de huiszoeking door de gerechtelijke politie op 18 november 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen Audit Vlaanderen gecontacteerd voor het uitvoeren van een audit. Het auditrapport werd ontvangen en de corrigerende maatregelen zullen worden opgenomen in het reeds lopende verbeterplan.

De voorzitter van de gemeenteraad Dirk Vanderpoorten en burgemeester Tania De Jonge werden in het bezit gesteld van het auditrapport. Dit rapport werd begin deze week besproken met het schepencollege en nadien - zoals de procedure voorschrijft - overgemaakt aan alle raadsleden. Dit gebeurde bijgevolg niet naar aanleiding van een schriftelijke vraag een gemeenteraadslid.

Het rapport en het opgemaakte actieplan zullen toegelicht worden tijdens de eerstvolgende gemeenteraad. 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?