Stad Halle wil met tegemoetkoming dossier A8 deblokkeren

Het college van burgemeester en schepenen wil met de Vlaamse overheid onderhandelen over een ondertunneling van de A8/N203 ter hoogte van de Halleweg en de Nijvelsesteenweg maar dan moeten er wel garanties komen dat de wijk Rodenem volledig ontsloten wordt. Halle pleitte altijd voor een volledige ondertunneling maar hoopt met deze tegemoetkoming de impasse in dit dossier te deblokkeren.

Op de A8/N203a, dat is de verbindingsweg tussen de Ring rond Brussel en de snelweg naar Doornik, bevinden zich momenteel drie gevaarlijke kruispunten. Een volledige ondertunneling van deze verbindingsweg zou de verkeersveiligheid gevoelig verbeteren. Bovendien zou het de leefbaarheid in de wijken Essenbeek, Sint-Rochus en Rodenem ten goede komen en ook de filedruk in en rond de stad verminderen.

Maar een volledige ondertunneling is voor de Vlaamse overheid niet bespreekbaar. Zo’n investering zou 400 miljoen euro kosten en zoveel wil de Vlaamse overheid niet ophoesten. Het stadsbestuur kreeg daarom begin mei drie alternatieve voorstellen die goedkoper en volgens de Vlaamse overheid wel haalbaar zijn.

In één van deze voorstellen, namelijk een volledige ondertunneling van de Halleweg en de Nijvelsesteenweg, kan het college van burgemeester en schepenen zich eventueel vinden maar dan moeten er sluitende garanties zijn voor de ontsluiting van de wijk Rodenem.

Zo moet het lokale verkeer (auto’s en fietsers) een tweerichtingsverbinding krijgen met het andere stadsgedeelte via het jaagpad langs het kanaal Brussel-Charleroi. Voorts vraagt de stad dat het kruispunt met de A8 behouden blijft. Op die manier kan het verkeer vanuit Rodenem nog steeds invoegen richting Brussel en het verkeer vanuit de Biezeweide kan op die manier nog steeds de snelweg richting Doornik nemen. Oversteken zal niet meer kunnen, de stad vraagt daarom een voetgangersbrug over de snelweg opdat ook zij snel van het ene stadsgedeelte naar het andere kunnen.

Het college hoopt dat met deze realistische houding het dossier kan gedeblokkeerd worden en - na een jarenlange impasse - opnieuw op de onderhandelingstafel belandt van de toekomstige Vlaamse regering.

Archief

Geen volledige ondertunneling voor A8, wel drie andere voorstellen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?