Stad Halle organiseert noodopvang voor kinderen op 9 en 10 november

Stad Halle organiseert noodopvang voor kinderen op 9 en 10 november in Buitenschoolse kinderopvang De Varkenssnuit. Ouders die hun kinderen zelf niet kunnen opvangen op die dagen omdat ze bijvoorbeeld in de zorg werken of geen enkele andere oplossing hebben, kunnen er terecht. Inschrijven kan op woensdag 28 en donderdag 29 oktober.

Nu de herfstvakantie verlengd is tot en met 11 november, kunnen kinderen en jongeren op 9 en 10 november niet naar school. De Vlaamse overheid roept steden en gemeenten op om noodopvang te voorzien voor ouders die hun kinderen die  dagen zelf niet thuis kunnen opvangen. 

De stad Halle heeft daarom beslist om noodopvang te organiseren in de buitenschoolse kinderopvang De Varkenssnuit (Albertstraat 8, 1500 Halle) op maandag 9 en dinsdag 10 november. Kinderen van het lager onderwijs die in Halle wonen of er schoollopen, kunnen er terecht.

Het stadsbestuur benadrukt wel dat het om noodopvang gaat en vraagt daarom dat alleen ouders er gebruik van maken die geen enkele andere oplossing hebben of die bijvoorbeeldin de zorg werken. Het blijft de bedoeling om contacten zoveel mogelijk te beperken, ook voor kinderen tijdens de herfstvakantie.

Inschrijven voor noodopvang op 9 en 10 november kan via mail naar bko@halle.be op woensdag 28 oktober en donderdag 29 oktober. Meer  info via www.halle.be/bko.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?