Jong N-VA wil meer zebrapaden in Asse


In Asse zijn er heel wat mooie wandel- en fietsroutes. Maar bij verschillende van deze routes moet men een drukke baan over waar er volgens Jong N-VA Asse geen oversteekplaats is voorzien. "Daarom stellen we voor om meer zebrapaden en fietsoversteken te schilderen op die onveilige plaatsen", aldus Jong N-VA.

“Tijdens de coronacrisis zijn we allemaal meer beginnen wandelen en fietsen” stellen de bestuursleden van de Assese jongerenpartij. “Ook wij. Daarbij viel het ons op dat er vooral op de steenwegen weinig veilige oversteekplaatsen zijn voor de wandelaars en fietsers.”

De Jong-N-VA-ers geven een aantal voorbeelden: “Zo zijn er geen oversteekplaatsen ter hoogte van de Heedstraat en de Zavelput op de Edingsesteenweg. Deze oversteken moeten gemaakt worden als men de wandel- en fietsknooppunten wil volgen die door het prachtige landschap van Asse lopen. Maar niet enkel voor wandelaars en fietsers zou dit de veiligheid verhogen, ook voor de jeugd die naar school gaat in Asse.”

De jongeren van N-VA Asse merken op dat de steenwegen onder gewestelijke bevoegdheid vallen “Maar de gemeente kan wel minstens de vraag richten aan het gewest om daar zebrapaden en fietsoversteken te voorzien”, besluiten ze.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?