Stad en hulpdiensten dag en nacht paraat op carnaval Halle

HALLE - Aan de vooravond van Carnaval Halle 2016 maken niet alleen de feestvierders zich klaar voor drie dolle dagen. Ook de stad Halle en de  hulp- en veiligheidsdiensten brengen alles in gereedheid om carnaval zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.

Vanaf zaterdagmiddag tot en met dinsdagochtend zal het Rode Kruis Halle instaan voor de dringende geneeskundige hulpverlening in de carnavalszone. Gespreid over de 3 dagen en feestnachten worden maar liefst 70 vrijwilligers voorzien. Daarnaast worden 4 ziekenwagens ingezet en worden ook een aantal (spoed)verpleegkundigen. De hulppost van het Rode Kruis in het veiligheidsdorp op het K. Cardijnplein wordt gedurende het hele carnavalsgebeuren bemand met een 4-tal vrijwilligers en een ambulancier om mensen in nood op te vangen. Ook mobiele ploegen staan permanent op het terrein om mensen te helpen. Zij blijven elke carnavalsnacht op post tot wanneer de laatste feestvierder de Grote Markt heeft verlaten. Verder zal het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria zijn spoedafdeling met 10 bedden uitbreiden zodat hulpbehoevende feestvierders perfect geholpen kunnen worden. Ook het team van artsen en verpleegkundigen wordt extra versterkt. Lees ook : Rode Kruis Halle stelt zijn nieuwe ziekenwagen voor tijdens carnaval

De Brandweerzone Vlaams-Brabant-West, sector Zuid zet heel wat manschappen in. Op zaterdag en maandag worden een 14-tal mensen ingezet, op zondag staan 25 brandweermannen paraat. Beroepskrachten worden aangevuld met vrijwilligers om de carnavalszone optimaal te beveiligen. Op zondagmiddag wordt een inzetklare reddingsboot met duikteam voorzien op het kanaal. Ook maandagavond staan duikers ter beschikking om mogelijke drenkelingen veilig aan wal te zetten. De reddingsboot zal zowel zondag als maandag patrouilleren op het kanaal. Op zondag wordt tevens een tankwagen ingezet ter beveiliging van de binnenstad.

De lokale politie zal sterk vertegenwoordigd zijn op carnaval. De Politiezone Zennevallei levert heel wat manschappen om de openbare orde te handhaven en de veiligheid van de stoeten te garanderen. Op zaterdag en zondag worden telkens meer dan 50 medewerkers van de politiezone ingezet. Op maandag een 40-tal.  Daarnaast komen gespreid over de 3 dagen nog een 70-tal manschappen van andere lokale politiezones uit Vlaams-Brabant onze eigen medewerkers ondersteunen. Ook de politie te paard zal 3 dagen aanwezig zijn en door de straten patrouilleren. De politie waakt mee over het vlot en veilig verloop van de verschillende stoeten. Daarnaast worden teams ingezet die tijdens de drukste periodes en de feestnachten te voet de openbare orde handhaven in het centrum van de stad. Voorts  worden gedurende het ganse feestweekend extra politieploegen ingezet voor anti-diefstalpatrouilles op de parkings en in de stadsrand. Uiteraard worden ook  24 uur op 24 interventieploegen voorzien. Ook de spoorwegpolitie biedt ondersteuning. Op zaterdag, zondag en maandag worden telkens enkele ploegen van de Spoorwegpolitie specifiek georiënteerd in de richting van het station van Halle. In het station worden extra veiligheidsmensen ingezet door Securail.

De nodige logistieke ondersteuning voor het carnavalsgebeuren wordt geboden door de stadsdiensten van Halle. Zij leveren een aanzienlijke bijdrage, zowel in de voorbereiding naar het evenement toe, als tijdens de festiviteiten en in de fase van de afbraak en opkuis. Er wordt onder meer gezorgd voor feestverlichting, dranghekken, toiletwagens en urinoirs, het opruimen van afval en mobiele camerabewaking op de Grote Markt. Voorts coördineren de stadsdiensten de opbouw van het veiligheidsdorp.

Nieuw dit jaar is dat gewerkt zal worden met het systeem Geodynamics. Dankzij het Stadsbestuur van Halle en de leverancier van dit systeem, zullen alle hulpverleningsploegen op het terrein kunnen gevolgd worden. Gezien de wegenwerken in het stadscentrum, zal dit van grote meerwaarde zijn voor de hulpdiensten. Er kan zich permanent een exact beeld gevormd worden van waar de interventieploegen zich bevinden. Wanneer een oproep bij de hulpdiensten binnenkomt, kan dankzij deze informatie de dichtstbijzijnde ploeg ter plaatse worden gestuurd. Aangezien ook Halattraction gebruik maakt van dit trackingsysteem, zullen de begeleiders van de stoet ook op het stratenplan kunnen gevolgd worden. Dit zorgt voor een goede samenwerking en hierdoor kan vermeden worden dat een interventieploeg zich doorheen de stoet moet wringen om ter plaatse te geraken.

Hieruit mag blijken dat alles in het werk wordt gesteld om de hulpverlening en logistieke steun op carnaval zo optimaal mogelijk te laten verlopen, niet in het minst door de zeer goede samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten, de organisatie en de Stad Halle.

"Feestvierders kunnen met een gerust hart naar Halle afzakken. De hulp- en veiligheidsdiensten staan paraat. Uiteraard roepen wij de carnavalsvierders op om ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen, en de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen", klinkt het.

Nog enkele belangrijke mededelingen:

  • Het parcours van de zondag- en maandagstoet werd aangepast. De stoet zal de Grote Markt niet meer verlaten langs de Basiliekstraat, maar wel langs de doorgang richting Possozplein (aan ‘De Sleutel’). Het publiek kan deze doorgang tijdens de stoeten dus niet gebruiken.  Toeschouwers moeten tijdens de stoeten langs de andere kant van het historisch stadhuis, langs de kant van de Basiliekstraat dus, de Grote Markt betreden.f
  • Door de aanwezigheid van de carnavalfoor in het centrum van Halle (Possozplein en Leide), en door het afsluiten van de Vuurkruisenstraat aan de Basiliekstraat, kan het verkeer van Vuurkruisenstraat, Vondel en Parklaan niet meer wegrijden via de Slingerweg.  Daarom wordt het Vondel 2-richting gemaakt, en wordt de Dijkstraat (“Waggelbrugske”) opengesteld zodat het verkeer ten allen tijde kan wegrijden in de richting van de Willamekaai.

Lees ook : Hulpdiensten herinneren feestvierders aan 'Carnavalsreglement'


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?