Staalnames in kader van onderzoek PFOS/PFAS in Asse

De gemeente Asse kreeg de vraag van de Vlaamse regering om locaties met verhoogd risico op PFOS/PFAS op het grondgebied te inventariseren. De bevoegde diensten hebben het onderzoek gevoerd en de lijsten bezorgd. De lijst bevat de (voormalige) brandweerkazerne, oefenterreinen van de brandweer, terreinen waar zware industriële brand geblust werd en enkele bedrijven met activiteiten met verlaagd risico op PFAS/PFOS.

In de volgende fase gaat OVAM de locaties screenen (op effectief gebruik van PFAS) en op basis van verschillende criteria per locatie een prioriteit toewijzen voor verder (bodem)onderzoek. In het kader daarvan hebben bodemsaneringsdeskundigen reeds stalen genomen op de site van het PIVO. Op 11 augustus worden er bodemstalen genomen in de Arsenaalstraat (voormalige brandweerkazerne).Op 20 augustus wordt het grondwaterstaal genomen.

De resultaten hiervan en de te nemen maatregelen worden verwacht in de loop van september. Op basis van de info die we ontvingen, is de inschatting dat er in afwachting van deze resultaten geen bijkomende maatregelen nodig zijn. Er is geen reden tot paniek of ongerustheid: deze bodemonderzoeken gebeuren vanuit het voorzorgsprincipe voor mens en milieu.

Details van de inventarisatie van locaties met verhoogd risico op PFOS/PFAS- vervuiling, die voor de gemeente aan OVAM werd bezorgd:

  • Oefenterreinen van brandweer:
  • Arsenaalstraat (oude brandweerkazerne – reeds afgebroken)
  • Poverstraat 75 (PIVO – opleidingscentrum Brandweer)
  • Asphaltcosite 110 (Brandweer Vlaams-Brabant West – huidige brandweerkazerne)

Terreinen met zware industriële brand (info verkregen van brandweer):

  • Brand Asphaltcosite, september 1942, bodemsaneringsproject werd uitgevoerd i.o.v. OVAM
  • Brand van autobanden t.h.v. voetbal FC Walfergem, begin 1970
  • Brand PURATOS, jaren 70

Meer info over PFAS: https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?