Nieuwe site Keperenberg start met afbraak

De afbraak van de gemeentelijke sporthal in Itterbeek is gestart. De grote sporthal lag er bouwvallig bij en werd niet meer gebruikt.

Enkele jaren geleden werd beslist om sporthal Keperenberg te sluiten omwille van de veiligheid. Het dak van de sporthal was in te slechte staat. Na een lang en uitgebreid overlegproces wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een heel nieuw plan voor de ganse site Keperenberg, het zogenaamde ‘masterplan’.

De afbraak van het sportcentrum is een eerste logische stap om de site werfklaar te maken. De balletzaal, de “nieuwe zaal” en foyer blijven in deze eerste stap nog in gebruik en worden niet mee afgebroken. JK Zomaar zal tijdelijk onderdak vinden in de nieuwe zaal & foyer. De balletzaal blijft ter beschikking voor gedeeld gebruik.

Veilig terug naar school

Door de werken te starten in de zomermaanden, ondervindt de school ’t Keperke minimaal last van de werken. Voor 1 september is de afbraak normaal gezien afgerond, waardoor de kinderen in september veilig terug naar school kunnen.

Het Keperenberg van de toekomst krijgt vorm

Met het masterplan Keperenberg zet het bestuur in op een optimaal en efficiënt gebruik van de site voor een verscheidenheid aan activiteiten (sport, cultuur, woonzorg, onderwijs, buurtwerking,…). Voor woonzorgcentrum Breugheldal is het toekomstbeeld alvast duidelijk. Hier zal de ouderenzorg van één groot woonzorgtehuis veranderen in een innovatief concept van klein en genormaliseerd wonen, georganiseerd in een huiselijke sfeer. We hebben onze bewoners hierover al ingelicht. In de komende maanden worden zij geïnformeerd over het stappenplan voor de werken.

In het najaar van 2021 kan de Dilbekenaar kennismaken met het volledige masterplan.

Archief

Afbraak sporthal Keperenberg Itterbeek


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?