St-V-viering op lijst Brussels cultureel erfgoed

De Sint-Verhaegen- of St-V-viering is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgenomen in de inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed . De Université Libre de Bruxelles en de Vrije Universiteit Brussel vieren met deze dag hun stichter Théodore Verhaegen als voorvechter van vrij onderwijs en vrij onderzoek. Deze erkenning verankert meer dan ooit de rijke traditie van St-V in het Brusselse DNA. “We zijn uiteraard bijzonder fier dat onze jarenlange traditie, die sterk verweven is met Brussel, wordt opgenomen in de lijst waar typisch Brusselse iconen zoals de Meyboom en de frietkotcultuur in staan” vertelt Frank Scheelings, universiteitsarchivaris van de Vrije Universiteit Brussel.

De toevoeging van St-V aan de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt samen met de 50ste verjaardag van de VUB en 185ste van de ULB en is een mooi geschenk van het urban.brussels (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed).

St-V kreeg deze erkenning van Brussel, omdat het bijdraagt aan het “meervoudige, onafhankelijke en rebels karakter en identiteit van Brussel.”
 
Feest van de vrijheid

“Dat St-V nu wordt beschouwd als Brussels erfgoed, bewijst dat het veel meer is dan de stoet waar elk jaar meer dan 7000 mensen aan deelnemen. Want zo wordt St-V nog vaak door de buitenwereld gepercipieerd, terwijl het eigenlijk in de eerste plaats een feest van de vrijheid is. Deelnemers roepen met speeches of spandoeken op tot vrij onderzoek, vrij onderwijs, vrij denken en spreken. Dat is waar onze universiteiten vandaag voor staan: werken aan een betere wereld op een eigenzinnige manier, maar steeds met respect voor de andere en op basis van feiten. Dat rebelse en onafhankelijke karakter delen we met Brussel. Bovendien is het evenement ook bijzonder sterk verankerd in de stad,” zegt Frank Scheelings van CAVA-Universiteitsarchief van de VUB.

Herdenkingsdag 20 november

Sint-Verhaegen vindt ieder jaar plaats op 20 november. Op die datum werd de ULB in 1834 gesticht. Niet alleen Théodore Verhaegen, de stichter van het vrij en wetenschappelijk onderwijs, wordt herdacht, maar ook andere humanistische sleutelfiguren, zoals Brusselse universitaire verzetsstrijders en studenten die sneuvelden tijdens de wereldoorlogen. Daarnaast is er ook nog de befaamde stoet van studenten, alumni, onderzoekers en professoren door de Brusselse binnenstad. De stoet start traditioneel aan de Zavel en eindigt aan de Beurs. Veel deelnemers nemen deel met spandoeken en pancartes waarop ze zich kritisch uitlaten over de maatschappij en politiek. St-V is het moment bij uitstek voor de verbroedering van Brusselse universitaire en andere gemeenschappen en generaties in de hoofdstad.

(Foto : VUB - Bas Bogaerts)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?