Speelplaats GBS Vollezele in een nieuw jasje

GBS Vollezele mocht het schooljaar starten met een nieuw speeltoestel en een aantal nieuwe groene zones op de speelplaats. Alle werken, op het plaatsen van het speeltoestel na, zijn door de  eigen gemeentelijke technische dienst uitgevoerd. De speeltoestellen werden gefinancierd door de ouderraad.

Eerst moesten het oude speeltoestel en de valmatten afgebroken te worden om nadien te starten met het grondwerk. Zo’n 35cm werd afgegraven. Er werd een drainage systeem aangelegd en een waterdoorlatende fundering werd aangebracht waarop dan de tegels (1mx1m) geplaatst werden. Al het opgevangen oppervlaktewater wordt verzameld in een infiltratieput, dewelke via een overloop uiteindelijk aansluit op de openbare riolering. Het nieuwe speeltoestel werd eind augustus geïnstalleerd. Nadien heeft de  technische dienst de valmatten geplaatst.

Op de speelplaats werd ook voldoende onverharde oppervlakte voorzien om groene zones aan te leggen onder de vorm van ingewerkte plantvakken en opbouw bloembakken in Cortenstaal.

Dat de meeste werken door de  eigen technische dienst zijn uitgevoerd, is iets waar we als bestuur bijzonder fier op zijn.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?