Soldatenclub Congo maakt charges voor Pasen

Nu de Sint-Veroonmars opnieuw voor de deur staat, is het tijd om alle gebruiken vooraf in ere te houden. Voor soldatenclub Congo is een van die tradities het maken van de munitie. De zakjes buskruit zullen onder andere worden gebruikt voor de “Reveille” die de paassoldaten moet wekken op maandag 17 april om 3u.

“Voor ons is dit eigenlijk het officiële startschot van Pasen en de Sint-Veroonmars”, zegt commandant Johan Devogeleer. “Het maken van de charges kost ons eigenlijk niet zoveel tijd. Op een of twee uur tijd zijn we daarmee klaar. Maar er gaat wel natuurlijk wat voorbereiding aan vooraf. Je moet ervoor zorgen dat je al het materiaal beschikbaar hebt.”

Het maken van de charges gebeurt aan de lopende band. Tijdens het proces wordt de commandant bijgestaan door zijn kapiteinen en generaal. “Iemand verdeelt het buskruit en krijgt de zakjes van iemand anders. Er is ook een persoon die alle zakjes plooit en niet. Eens de zakjes gesloten zijn, verdwijnen ze in de tassen van de schutters”, legt Johan Devogeleer uit.

Nu wel schieten

Vorig jaar kozen de soldaten ervoor om niet te schieten uit respect voor de slachtoffers van de aanslagen in Zaventem. “We moesten dat toen gewoon doen voor de mensen van Zaventem. Het was misschien wel spijtig voor onze schutters maar we konden niet anders. Dit jaar hebben we een dertiental schutters die opnieuw gaan schieten. In totaal hebben we voor deze editie zo’n 468 charges. Dat komt overeen met zeven kilogram buskruit”, zegt Johan Devogeleer.

De soldaten die op Paasmaandag zullen schieten zijn goed opgeleid en worden vooraf uitgebreid gebriefd. Dat is nodig want ondanks het feit dat er met losse flodders wordt geschoten, werken de soldaten nog steeds met wapens. “We dringen erop aan dat onze schutters steeds mooi in de lucht en niet te dicht bij de mensen schieten”, zegt Johan Devogeleer. “Anders kunnen mensen gehoorschade oplopen of verbrand raken. Wij briefen onze schutters ieder jaar. Ze krijgen dan ook een document waarin duidelijk staat wat kan en wat niet.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?