Sociale kruidenier in oude lokalen van buitenschoolse kinderopvang

De oude lokalen van de buitenschoolse kinderopvang in de Schoolstraat nr. 83 werden door de technische dienst van de gemeente vernieuwd. Kind en Gezin en de Sociale Kruidenier vinden er hun nieuwe stek.

Bij het consultatiebureau van Kind en Gezin worden ouders en hun jonge kind gratis opgevolgd door een verpleger en dokter. Een van de taken is het vaccineren van baby's en peuters/kleuters tegen onder andere difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Verder heeft men oog voor de ontwikkeling van het kind: horen, zien, bewegen, groei, gewicht en zo verder.

Omdat deze locatie op regelmatige tijdstippen vrij is, wenst het lokaal bestuur deze infrastructuur ook te gebruiken voor het geven van noodhulp. Personen die in armoede leven, kunnen ondersteund worden door het OCMW. Deze streeft ernaar dat ieder persoon zijn basisrechten kan vervullen, zo ook het ter beschikking hebben van voedsel.

Het OCMW gelooft in de aanpak van een Sociale Kruidenier. Dat wil zeggen dat het lokaal bestuur wil afstappen van het concept waarbij de persoon een vast samengesteld pakket krijgt. De vzw Sociale Kruideniers Vlaanderen wil een kwaliteitsvol en vooral waardig alternatief bieden voor deze vorm van noodhulp: een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen.

De klanten zijn mensen in armoede, deze toetsing gebeurt door medewerkers van het OCMW. De klanten kiezen uit kwaliteitsvolle producten en betalen hiervoor. De betaalde prijs ligt steeds onder de marktprijs. Er wordt vraaggericht gewerkt: men bouwt het aanbod uit op basis van de vragen en noden van mensen in armoede.

De Sociale Kruidenier is een ontmoetingsplaats voor mensen in armoede. Leven in armoede is meestal een eenzaam en stressvol bestaan. Een plek waar mensen bij een tas koffie op adem kunnen komen en een luisterend oor vinden, is dan ook belangrijk. Al kan dit laatste aspect omwille van het coronavirus nu nog niet worden uitgewerkt.

Nu deze site een andere bestemming heeft, zoekt het gemeentebestuur hiervoor een naam. Heb jij een suggestie? Per persoon kan je 3 voorstellen insturen via E welzijn@opwijk.be of ze droppen in de brievenbus van het Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10.

Dien je voorstel ten laatste in op maandag 14 december 2020. Het college van burgemeester en schepenen zal een keuze maken. De winnaar ontvangt een geschenkbon van € 50 te besteden bij lokale handelaars.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?