Sneltesten blijken foutief, MOZA-IK mag sneller heropenen

De gemeentelijke buitengewone basisschool MOZA-IK kan na een vermeende 'coronauitbraak' sneller heropenen dan gepland.

Vorige week kreeg de gemeentelijke buitengewone basisschool MOZA-IK te maken met verschillende positieve corona sneltesten. Om erger te voorkomen heeft de  school in samenspraak met het  gemeentebestuur, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Eerstelijnszone AMALO en Agentschap Zorg en Gezondheid beslist om onmiddellijk de school te sluiten en alle leerlingen en schoolpersoneel in quarantaine te plaatsen. Onderzoek naar eventuele clustervorming werd ingepland. Lees : MOZA-IK gesloten na vaststelling hoge besmettingsgraad COVID-19

Tweede negatieve ronde

Op vrijdag 5 maart 2021 werden alle betrokkenen opgeroepen om zich te laten testen door het mobiel testteam van UZ Leuven. Wie door omstandigheden niet aanwezig kon zijn, werd doorverwezen naar de huisarts of triagepost.

Alle geteste leerlingen en schoolpersoneel van de MOZA-IK hebben dit weekend hun resultaat ontvangen. De resultaten van deze testen waren telkens negatief. Ook de personen waarbij eerder een sneltest werd afgenomen, ondergingen een klassieke PCR-test, die genetisch materiaal van het virus detecteert. Uit deze verfijnde testen is gebleken dat ook deze uiteindelijk een negatief resultaat hadden, wat erop wijst dat de eerder afgenomen sneltesten een verkeerd resultaat hebben weergegeven. 

School gaat sneller open

Verder onderzoek heeft uitgewezen dat er geen reden is om de school nog de hele week gesloten te houden. Aangezien er geen hoogrisicocontacten meer zijn geweest en omwille van de negatieve testresultaten, hebben de betrokken partijen na crisisoverleg beslist dat de school veilig kan heropstarten vanaf woensdag 10 maart 2021 ( i.p.v. maandag 15 maart).

Op woensdag 10 maart 2021 is het pedagogische studiedag, waardoor de lessen op school hervatten op donderdag 11 maart 2021. Vanaf dan is er opnieuw voor- en naschoolse opvang en busvervoer. Het schoolpersoneel en de leerlingen mogen vanaf woensdag  10 maart  2021 uit  quarantaine. Van woensdag 10  tot en met  zondag 14  maart 2021 volgt een periode van verhoogde  waakzaamheid en moeten hobby’s, contacten met  kwetsbare personen en risicogroepen zoveel mogelijk vermeden worden.

De tweede test die voorzien was op donderdag 11 maart 2021 is vanuit wetenschappelijk oogpunt niet meer noodzakelijk en wordt geannuleerd. Schoolpersoneel en leerlingen die toch symptomen zouden krijgen, moeten zo snel mogelijk getest worden en nemen onmiddellijk contact op met de huisarts. Ze blijven thuis en verwittigen de school. De school heeft alle betrokken ouders en leerkrachten op de hoogte gebracht.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?