Sluiting overweg Hoge Kouter creëert gevaarlijke verkeerssituatie.

De overweg “Hoge Kouter” in Beert werd op 25 juni 2021 definitief afgesloten. Een maand na de sluiting werden de tijdelijke informatieve verkeersborden door Infrabel weggehaald. Negen maanden later heeft de gemeente nog steeds geen aangepast en definitief verkeersreglement goedgekeurd. Dit zorgt voor een zeer onduidelijke en gevaarlijke verkeerssituatie in de straat. Tijdens de gemeenteraad van 22 maart 2022 kaartte CD&V-gemeenteraadslid Peter Van Cutsem deze problematiek aan.

 GPS stuurt chauffeurs vaker richting overweg

“Door het ontbreken van een definitieve beslissing, wordt de aangepaste verkeersinformatie niet opgenomen in de verkeersdatabank. Hierdoor stuurt het GPS-systeem bestuurders nog steeds richting gesloten overweg. Door de zeer smalle weg met gracht ontstaan er bij het omdraaien voor de overweg gevaarlijke toestanden. Recent reed een zware vrachtwagen met oplegger, na levering in de straat, zich vast tegen een elektriciteitspaal.” zegt raadslid Peter Van Cutsem.

 Fietsers en voetgangers

“We hebben altijd gepleit voor een alternatieve doorsteek voor wandelaars en fietsers alvorens de overweg definitief af te sluiten. Aan de platgetrapte graskant aan de omheining van de overweg is duidelijk te zien dat mensen de oversteek aan de spoorweg nog steeds gebruiken. Volgens ons is dit deels te wijten aan het feit dat wandelaars bij het ingaan van de Hoge Kouter op geen enkele manier geïnformeerd worden dat een doorgang aan de afgesloten overweg onmogelijk is, dit terwijl hun wandelkaarten aangeven dat er een doorgang is.”

 Snel tot actie

“In de eerste plaats dringen we aan op een overleg met Infrabel voor een veilig alternatief voor de vele wandelaars en bewoners. Tijdens de gemeenteraad stelden we voor om snel werk te maken van plaatsing van bijkomende informatie- en waarschuwingsborden van “geen doorgang, gesloten overweg”, naast het bestaande signalisatiebord van ‘doodlopende straat’. Verder vragen we snel een definitief verkeersreglement met aangepast signalisatieplan door de gemeenteraad te laten goedkeuren zodat in de Hoge Kouter de gevaarlijke verkeerssituatie opgelost kan worden.” besluit CD&V-gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

 Signalisatie

Saskia Beeckmans, schepen van mobiliteit: "Ik bekijk met de diensten of vorige signalisatie terug herhaald moet worden aan de Hoge Kouter. Eén ding moet wel duidelijk gesteld worden met name dat het bord F45 ‘doodlopende straat’ welke er vandaag staat nu juist betekent dat men de weg niet door kan. Dit geldt voor alle weggebruikers! Het bord doodlopende straat is in deze situatie dus wettelijk gezien voldoende om de weggebruiker duidelijk te maken dat de weg niet doorloopt."

"GPSen of wandelkaarten veranderen daar niets aan. Men moet de verkeersborden volgen! Indien men de borden niet volgt en toch de sporen zou overstappen dan is dit spoorlopen en een strafrechtelijke inbreuk. Infrabel doet jaarlijks campagnes om het gevaar van spoorlopen te benadrukken. Het is niet te begrijpen dat mensen ondanks signalisatie en hekken toch nog zouden gaan spoorlopen."

"We hebben er goede hoop op dat Infrabel een alternatief zal voorzien voor wandelaars en fietsers maar dat betekent niet dat men vandaag mag gaan spoorlopen! De gemeente had trouwens geen enkele bevoegdheid over de beslissing van Infrabel om de spoorovergang af te sluiten alvorens de plaatsing van een voetgangersdoorsteek. Dhr. Van Cutsem weet dat ook maar duidt nogal graag de vinger naar de gemeente."

"Wat het F45-bord betreft is er volgens de Wegcode geen aanvullend reglement nodig (voor de meeste aanwijzingsborden trouwens niet). Ik heb dit ook duidelijk aan Dhr. Van Cutsem gezegd. Ik begrijp dan ook niet waarom men blijft beweren dat de situatie niet geregeld zou zijn. Wanneer weggebruikers bewust een verkeersbord negeren dan is dat uiteraard de eigen verantwoordelijkheid van die weggebruiker, het is maar al te gemakkelijk om gemeenten of andere overheden hiervan de schuld te geven", aldus Beeckmans.

Infrabel

Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel: "We volgen het dossier van de overwegen in Pepingen nauw op met de gemeente. Vorige zomer hebben we naar aanleiding van de sluiting van de overweg Hoge Kouter en onze plannen voor de vervanging van de overwegen in de Hondzochstraat en de Grimmigenstraat een infovergadering georganiseerd. Wij hebben toen de bezorgdheden en opmerkingen van de buurt meegenomen dit tijdens een overleg met de gemeente in het najaar (eind oktober) verder besproken. Er is toen afgesproken om voor een zachte verbinding te zorgen met het oog op een verdere verhoging van de veiligheid in het kader van de sluiting van de overweg Hoge Kouter."

"Momenteel worden de plannen intern verder uitgewerkt met het oog op het indienen van een omgevingsvergunning voor zowel de bouw van de tunnel (Hondzochstraat), de brug (Grimmigenstraat) als het alternatief voor zwakke weggebruikers. Dit alternatief is een zachte verbinding of langsweg voor voetgangers en fietsers ten noorden van de spoorlijn die een verbinding zal vormen tussen de nog nieuw te bouwen tunnel en brug die bestemd zullen zijn voor alle weggebruikers.  De vraag naar bijkomende signalisatie wordt verder afgestemd met de gemeente", aldus Frédéric Petit.

 

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?