Slotfeest Boekenstoet Halle

Het tweede traject van voorleesproject Boekenstoet Halle kende op zaterdag 27 april zijn hoogtepunt met een gezellig slotfeest in de bibliotheek. Alle deelnemende gezinnen en vrijwilligers kwamen samen om te genieten van feestelijke verhalen, een speelse knutselactiviteit en … taart!

Boekenstoet is een project gecoördineerd door de bibliotheek, waarbij vrijwilligers op pad gaan om bij gezinnen aan huis voor te lezen. De bedoeling van de Boekenstoet is leesplezier te bevorderen en extra taalprikkels te geven, zowel bij kinderen die anders- of meertalig zijn, als kinderen die Nederlands als moedertaal hebben. De leeftijd van de kinderen varieert van 4 tot 9 jaar. De bibliotheek werkt hiervoor samen met verschillende partners: Halse scholen, het OCMW, de stadsdienst Gelijke Kansen en Onderwijs.

Het tweede traject  van de Boekenstoet schoot uit de startblokken in oktober 2018 en loopt tot eind april 2019. 12 vrijwilligers werden gekoppeld aan een voorleesgezin. De vrijwilligers gingen 10 keer thuis langs om verhalen te vertellen, creatief aan de slag te gaan met de verhalen, taalspellen te spelen… De vrijwilliger nam het gezin ook mee naar de bibliotheek en een culturele activiteit.

De voorbereiding van een nieuw boekenstoettraject staat reeds in de steigers. Dit traject zou van start gaan in oktober 2019 en lopen tot april 2020, volgens dezelfde formule. Vrijwilligers mogen zich steeds melden via vorming.bibliotheek@halle.be. Met het oog op een schaalvergroting wordt ook de mogelijkheid onderzocht om in de toekomst samen te werken met laatstejaarsleerlingen van Halse secundaire scholen. Op deze manier zou een veelvoud aan gezinnen en kinderen bereikt kunnen worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?