Sint-Pieters-Leeuw organiseert burgerbevraging rond het mobiliteitsplan

In het kader van de herziening van het mobiliteitsplan van Sint-Pieters-Leeuw organiseert de gemeente in maart een burgerbevraging over de onderwerpen vrachtverkeer en (fiets)parkeren. Over openbaar vervoer en schoolomgevingen is er al eerder een bevraging gehouden

Na de bespreking van het bestaande mobiliteitsplan, koos het gemeentebestuur voor het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan. Dit betekent dat er een aanvulling komt met enkele extra mobiliteitsthema's: vrachtroutes, verkeersafwikkeling tussen N6 en N266, parkeren in stedelijk gebied, schoolomgevingen, minder bordenpolitiek en basisbereikbaarheid.

Het bestuur wil de burgers de gelegenheid geven om problemen en oplossingen te formuleren. De aangereikte kansen en knelpunten neemt de gemeente als bijkomende input voor het nieuwe mobiliteitsplan.

Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit: "Mobiliteit staat nooit stil. Onze samenleving verandert en er komen steeds nieuwe vervoersmiddelen. Evaluatie van ons huidig mobiliteitsplan is daarom noodzakelijk voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Het plan is trouwens een waardevol instrument dat het bestuur gebruikt als middel om de mobiliteitsbehoefte van onze inwoners in goede banen te leiden. Uiteraard eindigt het hier niet mee. Elke situatie, elke omgeving is verschillend en beoogt een eigen behandeling. Een goed onderbouwd mobiliteitsplan is wel de start waarin de klemtonen liggen op actiepunten naar kwalitatieve verkeersveiligheid en leefbaarheid. Via deze enquête willen we dan ook iedereen oproepen om samen met ons mee te denken rond bepaalde mobiliteitsvraagstukken van de gemeente."

Help jij mee? Surf dan naar https://leeuwdenktmee.be/mobiliteit.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?